Bookmark and Share

16. november 2009

Færre EU-krav til arbejdsmiljøet

EU har vedtaget en stribe direktiver, som skal regulere arbejdsmiljøet. Direktiverne skal angiveligt forhindre, at landene konkurrerer på dårligt arbejdsmiljø. Men nu lægger EU-kommissionen op til at gå en anden vej, i afbureakratiseringens navn er den klar til bl.a. at stryge arbejdspladsvurdering i de små og mellemstore virksomheder, samtidig opfordrer kommissionen medlemslandene til at skære ned på Arbejdstilsynets kontrol direkte på arbejdspladserne.
Læs mere om dette emne

EU’s fælles regler skal fungere som et værn mod unfair konkurrence på dårligt arbejdsmiljø, mener tilhængerne af at EU blander sig i arbejdsmiljøet. Europæiske mindstekrav for arbejdsmiljøet er samtidig en håndstrækning til de lande, der har dårligere arbejdsmiljø end fx Danmark, mener man.
Men de seneste år har tendensen i EU gået mod mindre regulering,
Arbejdsmiljøkravene skal på en gang løfte landene med det dårligste arbejdsmiljø og samtidig forhindre dem i at konkurrere på dårligt arbejdsmiljø, så danske arbejdspladser ikke udflages. EU skeptikerne i fagbevægelsen mener ikke, at reglerne har kunnet forhindre udflytning af arbejdspladser til EU lande med dårligere arbejdsmiljø. De har heller ikke betydet en forbedring af arbejdsmiljøet i Danmark. Tværtimod har EU reguleringen betydet, at den danske indsats mod dårligt arbejdsmiljø har været hæmmet og holdt nede på det fælles minimum, lyder kritikken.
Arbejdsmiljøet kom for alvor på EU’s dagsorden i 1989, hvor EU vedtog et såkaldt rammedirektiv om arbejdsmiljøet. Siden er der fulgt 17 særdirektiver om arbejdsmiljø. Desuden er der vedtaget mere end 150 direktiver om tekniske standarder, fra maskindirektiver til direktiver om elevatorer. EU’s regler er meget detaljerede og Kommissionen holder skarpt øje med, at EU direktiverne skrives ind i landenes lovgivning. Papirerne skal være i pinlig orden, til gengæld stiller EU stort set ingen krav til, hvordan reglerne håndhæves i de enkelte lande, det overlader man trygt til de nationale regeringer at afgøre.
Læs mere i artiklerne i boksen til højre


Flere materialer


Se spørgsmål og svar om arbejdsmiljøet

Har EU virkelig forbedret arbejdsmiljøet i Sydeuropa?

EU og arbejdsmiljøet

Back to Top