Bookmark and Share

04. oktober 2011

Kampen om arbejdstiden

Revisionen af direktivet, som skal beskytte arbejdstagere mod uhæmmet lange arbejdstider, har været på dagordenen siden 2004
Læs mere om dette emne

I april 2009 afviste EU-parlamentet et forslag, som Kommissionen og EU-landene ellers var enedes om. Det skete efter fagligt pres bl.a. fordi forslaget videreførte en kattelem, den såkaldt opt-out, som gør det muligt at frasige sig direktivet.

Derfor forsøgte kommissionen i december 2010 endnu engang at få gang processen:
- Der er behov for at starte forfra, og der er brug for en ny tilgang på EU-plan til arbejdstid. Det bliver ikke nemt, men jeg er sikker på, at den nye rapport om gennemførelsen af de eksisterende regler vil hjælpe os med at lade fortidens diskussioner bag os og finde en afbalanceret løsning, som imødekommer de faktiske behov hos både arbejdstagerne, forbrugerne og erhvervslivet i det 21. århundrede, sagde Andor.
Udover det faktum, at en stribe lande bruger tillader brugen af opt-out, hvor arbejdstagere ”frivilligt” siger ja til at arbejde mere end direktivet tillader, så er det problemet med rådighedsvagter, som skaber størst problem. EU-Domstolen har fastslået, at vagerne tæller med som arbejdstid, det vil mange medlemslande have lavet, de mener det skaber problemer på bl.a. hospitalerne.
Væk med kattelemmen
Kommissionen opstiller forskellige modeller for en løsning af knuderne, men umiddelbart møder det ikke forståelse hos den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS.
- EFS er skuffet over udspillet. Det viser ingen politisk vilje til at gøre en ende på opt-out og forlængelse af referenceperioden uden sikkerhed i kollektive overenskomster, lyder reaktionen fra den faglige sammenslutning.
Referenceperioden henviser til, at kommissionen lægger op til, at den periode som den maksimale arbejdstid kan gøres op over forlænges i forhold til det gældende direktiv. EFS fastholder, at målet med en revision af direktivet fortsat må være at beskytte arbejdernes sundhed og sikkerhed.
Selvom kommissionen opfordrer parterne til at forhandle en løsning, så er det svært at se et kompromis. EFS fastholder de krav, som organisationen har stået på i hele forløbet, det gælder bl.a.: Væk med kattelemmen, respekter rådighedsvagter som arbejdstid, arbejdstiden skal tælles pr. arbejder og ikke pr. kontrakt.


Back to Top