EU-Kommissionen vil af med forbud mod langtidsparkering på rastepladserne

EU-Kommissionen mener det er traktatbrud og opfordrer regeringen til at hive skiltene ned og opgive forbuddet mod langtidsparkering på de statslige rastepladser

læs mere

EU-parlamentet afviser ”hyberliberal” reform af vejtransporten

Det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF fejrer sejr i EU-Parlamentet, efter det i går afviste reformforslag fra Transportudvalget, men kampen mod social dumping er langt fra vundet

læs mere

Transportarbejdere henter delsejr i EU-parlamentet

EU-parlamentet afviste i går sit eget transportudvalgs forslag til forringede vilkår for chauffører

læs mere

Chauffører opfordrer EU-Parlamentet til at afvise forslag on vejtransport

Det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF opfordrer EU-Parlamentet til at stoppe forslag fra udvalg, som ifølge chaufførerne giver grønt lys til dumping på landevejene

læs mere

Transportarbejderne raser: En sejr for udbytningen

Det Europæiske Transportarbejderforbund fordømmer vedtagelse i Europaparlaments transportudvalg. Det vil legalisere social dumping og forringe hviletidsbestemmelserne, mener ETF

læs mere

Transportminister afviser EU-kritik

Tidsbegrænsningen på de statslige rastepladser er et dansk anliggende, men det kan fremme private løsninger, skriver ministeren i svar til Transportkommissær Bulc

læs mere

Skinmanøvre mod social dumping skydes ned af EU-Kommissær

En 25-timers grænse for parkering på statslige rastepladser er måske en ulovlig begrænsning af den frie bevægelighed, mener EU-Kommissær. Måske har regeringen bare købt sig tid, i stedet for at gribe ind mod ulovligt weekend-hvil i førerhuset, siger næstformanden for Godschaufførerne, Robert Grandt

læs mere

Parlamentsudvalg afviser yderligere liberalisering af vejtransport

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg lægger store dele af EU-kommissionens vejpakke ned. En sejr for transportarbejdernes kampagne mod social dumping, mener Det Europæiske Transportarbejderforbund

læs mere

Trods lovindgreb fortsætter løndumping på de norske landeveje

Syv ud af 10 udenlandske chauffører der kører i Norge får ulovlig lav løn

læs mere

EU-Parlamentet skyder med spredehagl

Vil EU’s nye initiativer på transportområdet lukke hullet for chaufførernes nomadeliv på rastepladserne og sociale dumping, eller kommer de først og fremmest til at fremme konkurrencen på landevejene?

læs mere

Back to Top