De borgerlige afviser fagbevægelsen krav om social protokol i EU

Dansk Folkeparti går med regeringen og stemmer nej til forslag om at Danmark skal arbejde for en social protokol i EU

læs mere

Ti år der rystede fagbevægelsen

Efter ti år med begrænsning af konfliktretten arbejder den europæiske fagbevægelse stadig for at rulle EU-domstolens afgørelse i Laval-sagen tilbage

læs mere

Social søjle klar til fejring

EU får en social søjle på topmødet i næste måned, men uden en social protokol, som sætter de faglige rettigheder over markedet

læs mere

Sisyfos på overarbejde

Det er ikke første gang EU forsøger sig med at skabe balance mellem de økonomisk friheder og et socialt Europa, med den sociale søjle forsøger EU-kommissionen en fjerde gang

læs mere

Byggefag opfordrer til fælles kampagne for social protokol

Byggefagenes Samvirke i Storkøbenhavn inviterer faglige organisationer til en fælles kampagne for en social protokol i EU

læs mere

Svenske fagbosser peger på social protokol

De tre faglige landsorganisationer i Sverige går sammen om et bud på EU’s fremtid

læs mere

Det er på tide at Europas fagforeninger rykker for en social protokol

Uden et pres udefra sker der ikke noget ved forhandlingsbordet, advarer det europæiske faglige netværk, TUNE og de europæiske venstrepartier i EU-parlamentet

læs mere

Formøde om social dumping

Sveriges statsminister mødes med fem andre statsministre for at diskutere social dumping inden dagens topmøde i Bruxelles

læs mere

Ny Svensk regering sætter social protokol i EU på dagsordenen

Den nye svenske regering vil arbejde for at få social protokol i indskrevet i EU’s traktat

læs mere

Regeringen vil ikke arbejde for social protokol i EU

Den europæiske fagbevægelse fik ikke opbakning til kravet om en social protokol i EU, da folketinget torsdag diskuterede forslaget

læs mere

Back to Top