EU-Parlamentsudvalg forkaster forslag til E-kort som skulle lette vejen for serviceydelser

læs mere

EU-Parlamentet bøjede nakken og opgav afgørende dele af krav til udstationering

Det er skuffende at parlamentet bakkede i forhandlingerne om nyt udstationeringsdirektiv og opgav et stærkt mandat, siger Folkebevægelsen Mod EU’s MEP, Rina Ronja Kari

læs mere

Et europæisk arbejdstilsyn: Kronjuvelen i et socialt Europa eller en papirtiger

I denne uge satte EU-kommissionen lidt mere kød på den ”sociale søjle” med forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

læs mere

Norsk LO: Nyt udstationeringsdirektiv kan føre til endnu flere falske udstationeringer

19. marts er der det sidste såkaldte trilogmøde om et nyt udstationeringsdirektiv, men den foreløbige tekst bekymrer norsk LO, fordi den ikke sikrer udenlandske arbejdere de OK-tillæg for kost, logi og rejse, som tilkommer norske arbejdere

læs mere

Sverige: Udenlandske entreprenører presser lønninger i bund på store anlægsarbejder

Rapport fra bygge- og anlægsfagforeninger viser, at lønnen på store vejprojekter var højere i 2001 end nu, store udenlandske firmaer har presset prisen med 25 procent

læs mere

Sømmene næsten slået i nyt udstationeringsdirektiv

En stor sejr, kalder den socialdemokratiske parlamentstalsmand udfaldet, godt skridt men ikke ligeløn, siger folkebevægelsens Rina Ronja Kari, som beklager at hele transportområdet er kørt ud på et vigespor

læs mere

Byggefag i foretræde: Giv os redskaber, så vi kan sikre ‘den danske model’

Byggefagenes Samvirke i København troppede op i Folketingets Europaudvalg og opfordrede Folketinget til at gå forrest for en social protokol i EU

læs mere

Svensk regering vil lovfæste kædeansvar

Den svenske regering vil lovfæste kædeansvar i bygge- og anlægsbranchen. En stor sejr for byggearbejderforbundet, mener Byggnads formand

læs mere

EU-Domstolen: Åbenbar svindel er ikke tilladt

EU-domstolen giver nu de nationale domstole mulighed for at afvise falske arbejdsattester fra andre EU-lande

læs mere

Optjeningskrav rammer både danskere og udlændinge

Nye skrappe krav til optjening af dagpengeret og sociale ydelser kan også ramme danskere hårdt, advarer A-kassernes Samvirke. Bevidst forsøg på at skabe fattigt proletariat, der kan trykke lønnen, mener Enhedslisten

læs mere

Back to Top