Når fagbevægelsen kobles af

Lokalaftaler uden om fagforeningerne undergraver de kollektive overenskomster i flere EU-lande

læs mere

Nyt EU-direktiv underminerer den danske model

Nyt EU-direktiv ”bryder afgørende og grundlæggende med den danske aftalemodel,” mener Dansk Arbejdsgiverforening

læs mere

Social dialog: Ny start stadig uden resultater

Selvom EU-Kommissionen genstartede den sociale dialog i 2015, så venter fagbevægelsen stadig på resultater

læs mere

Græsk generalstrejke i protest mod indgreb i strejkeretten

Torsdag har de to græske landsorganisationer kaldt til generalstrejke i Grækenland i protest mod endnu en aftale med EU om nedskæringer og indgreb i strejkeretten

læs mere

Udstationering og de djævelske detaljer

De kommende forhandlinger om EU’s udstationeringsdirektiv bliver svære, der er stor afstand mellem parlament og medlemslande. Det bekymrer Folkebevægelsens EU-parlamentariker, Rina Ronja Kari, som frygter vigtige dele af parlamentets forslag falder ud

læs mere

Europæisk dom: Ulovligt at snage i ansattes mail

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i principiel dom om overvågning af ansatte

læs mere

Spanske havnearbejdere sikrer job

De spanske havnearbejdere har vundet en vigtig sejr i deres lange kamp for at bevare deres job

læs mere

EU-Kommissionen vil begrænse strejkeretten

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS fordømmer EU-Kommissionens forslag om at begrænse strejkeretten for flyveledere

læs mere

Armlægning om EU-indblanding

Norsk LO-kongres i næste uge bliver skueplads for opgør om EU’s rolle på det norske arbejdsmarked

læs mere

EU’s idealer og de faglige rettigheder

Presset græsk regering truer med at ødelægge fødselsdagsfesten for EU i Rom på lørdag

læs mere

Back to Top