Der er brug for at få kollektive forhandlinger tilbage på sporet

I en hel række EU-lande er arbejdernes muligheder for at opnå ordentlige løn- og arbejdsvilkår under pres, viser den Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS nye ”katastrofe alarm”

læs mere

Europæisk forbund stævner EU-kommissionen

EU-Kommissionen har skrottet et såkaldt forhandlet direktiv mellem statsansatte og arbejdsgiverne, nu slæber de offentligt ansattes europæiske paraplyorganisation EPSU Kommissionen for EU-domstolen

læs mere

EU-landenes økonomiske opsving løber uden om arbejderne

Lønmodtagerne får ikke deres andel af det økonomiske opsving. Der er brug for handling og ikke højtidelige læbebekendelser, mener den europæiske fagbevægelse

læs mere

EFS: Stop løntyveriet

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS fortsætter lønkampagne med fokus på den faldende lønandel af bruttonationalproduktet

læs mere

Når fagbevægelsen kobles af

Lokalaftaler uden om fagforeningerne undergraver de kollektive overenskomster i flere EU-lande

læs mere

Nyt EU-direktiv underminerer den danske model

Nyt EU-direktiv ”bryder afgørende og grundlæggende med den danske aftalemodel,” mener Dansk Arbejdsgiverforening

læs mere

Social dialog: Ny start stadig uden resultater

Selvom EU-Kommissionen genstartede den sociale dialog i 2015, så venter fagbevægelsen stadig på resultater

læs mere

Græsk generalstrejke i protest mod indgreb i strejkeretten

Torsdag har de to græske landsorganisationer kaldt til generalstrejke i Grækenland i protest mod endnu en aftale med EU om nedskæringer og indgreb i strejkeretten

læs mere

Udstationering og de djævelske detaljer

De kommende forhandlinger om EU’s udstationeringsdirektiv bliver svære, der er stor afstand mellem parlament og medlemslande. Det bekymrer Folkebevægelsens EU-parlamentariker, Rina Ronja Kari, som frygter vigtige dele af parlamentets forslag falder ud

læs mere

Europæisk dom: Ulovligt at snage i ansattes mail

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i principiel dom om overvågning af ansatte

læs mere

Back to Top