EU-domstolen er motor for EU’s integration

EU-domstolen spiller en vigtig rolle i EU’s forstsatte integration, som uddybes med bemærkelsesværdig fart, siger den nyvalgte præsident for EU-domstolen, Koen Lenaerts

læs mere

Sverige tager lille skridt i opgør med EU-dom

Den svenske Rigsdag tager et lille skridt for at rette op på miseren efter EU-domstolens kriminalisering af faglig blokade. – Men Lavalsagen er stadig et nederlag for den svenske model, konstaterer bygningsarbejdernes formand

læs mere

Nordisk glæde over EU-dom

Svensk og norsk fagbevægelse ser nye muligheder efter EU-domstolen gav finner medhold om mindsteløn

læs mere

Sosser vil have social protokol i EU

Landsorganisationerne i Sverige, Tyskland og Østrig vil sammen med landenes socialdemokratier have en social protokol i EU-traktaten

læs mere

EU-domstolen hugger til igen

- EU domstolen fremturer helt upåvirket af de reelle problemer med social dumping og den voldsomme kritik af Laval-dommen, siger Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører mod social dumping

læs mere

Metal Horsens: EU truer den danske model

Børnecheck-sagen er blot endnu et eksempel på, hvordan EU overtrumfer dansk lovgivning. EU’s stadig mere nidkære indblanding i danske social- og arbejdsmarkedsforhold truer den danske model, hedder det i den politiske udtalelse fra Metal Horsens generalforsamling.

læs mere

Svenske sosser vil slås for social protokol

Det svenske socialdemokrati har bundet sig til at arbejde for en juridisk bindende social protokol i EU

læs mere

EU har kig på RUT-register

RUT-registret som skal holde styr på udenlandsk arbejdskraft er måske ulovligt, EU-Kommissionen vil have en forklaring, efter spørgsmål fra polske MEP’er

læs mere

Brug for europæisk strejkeret?

Dommere fra flere EU-lande kritiserer de konstante angreb på faglige rettigheder i kølvandet på EU’s sparepolitik – en slags europæisk strejkeret kan blive svaret, mener de

læs mere

Norsk LO skærper kritikken af EU

Norsk LO kræver at norske arbejdsmarkedsregler skal have forrang for EU-lovgivning

læs mere

Back to Top