SPØRGEHJØRNET

Få svar om Unionen. Til eftertanke eller til modsigelse! Fagbevægelsen mod Unionen har fulgt EU’s udvikling tæt gennem 20 år, især med blikket rettet mod Unionens betydning for arbejdsmarkedet. Den viden vil vi gerne dele med dig. Så spørg løs: Har du spørgsmål til EU’s betydning for din hverdag og din arbejdsplads, så forsøger vi at finde svaret. Enten i netværket selv eller blandt politikere og eksperter.

Skriv dit spørgsmål, og vi vil hurtigst muligt søge svar.


EU og arbejdsmiljøet

På arbejdsmiljøområdet har Sydeuropa fået et kæmpe løft takket være EU.
Er det ikke usolidarisk når “Fagbevægelsen Mod Unionen” vil have Danmark ud af EU og dermed lade vores kolleger sydpå i stikken?

Indsendt af: Jens Nielsen

Svar:

Dette kræver et lidt længere svar. Vi skal tilbage til midten af 80’erne, hvor EF-pakken blev en realitet. På dette tidspunkt hersker der ingen tvivl om, at Danmark på flere områder var længere end i sær de sydeuropæiske lande. Det var især på det kemiske område vi var foran. I Danmark var det anerkendt, at opganiske opløsningsmidler kunne give hjerneskade - og vi havde fået indført regler om substitution. I Danmark var det også lykkedes, at få et forbud mod asbest.

Efter ja’et til pakken gik arbejdet med egne regler og inituativer stort set i stå. Man afventede EU. I starten af 90’erne blev en lang række regler implementeret. Arbejdsgivernes organisationer og fagbevægelsens top indgik en aftale, der kort fortalt gik ud på at arbejdsgiverne ikke ville kræve økonomiske konsekvensberegninger til gengæld ville fagbevægelsen stille sig tilfreds med at implementerer drektiverne på et minimum. Vi havde således mulighed for at stramme reglerne i en række direktiver, men dette blev ikke blevet brugt. Derfor har Danmark ikke længere en betydning for de andre EU-lande, som et foregangsland på arbejdsmiljøområdet, da vi er på samme niveau.

Konklusionen er klar: Pakken i 1986 gav et løft til de ringere regulerede EU-lande, men da Denmark ikke længere er et foregangsland på arbejdsmiljøområdet betyder det intet for de andre landes arbejdsmiljøregler, hvis Danmark blev meldt ud af EU.

Men så længe Danmark er medlem bør der arbejdes for en mere offensiv arbejdsmiljøpolitik - og ikke mindst arbejdes for en styrkelse af fagbevægelsen - og de kollektive rettigheder, da det er arbejdernes aktivitet på arbejdspladserne, der i sidste ende sikrer at sikkerhed og lovgivning overholdes.

Janne Hansen, arbejdsmiljøkonsulent og medlem af FMU-netværket