Bookmark and Share

Vage løfter om faglige rettigheder i CETA


Store dele af europæisk fagbevægelse er imod CETA og frygter de faglige rettigheder kommer under pres, her demonstration i Bruxelles

EU-kommissær vil se på de faglige rettigheder i CETA-aftalen. Men det handler om at få den bitre pille til at glide ned, siger Kenneth Haar fra Stop CETA
07. april 2017

Handelskommissær Cecilia Malmström, som har ansvaret for CETA, forsøger nu at berolige den europæiske fagbevægelse.

I et brev til den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS gentager hun sit løfte om en ”tidlig evaluering” af arbejdstagerkapitlerne i CETA aftalen med Canada.

Hun skriver, at så snart CETA til sommer træder i kraft provisorisk, vil Kommissionen iværksætte en gennemgang af arbejdstagerkapitlerne i aftalen. CETA skal ratificeres af samtlige EU-lande inden den endelig kan træde i kraft.

Hun stiller også en bredere diskussion af arbejdstagerrettigheder i handelsaftaler i udsigt, den skal løbe resten af 2017 og tage udgangspunkt i et såkaldt refleksionspapir, som Kommissionen kommer med i næste måned.

EFS og Canadisk LO kritiseret CETA bl.a. fordi, der godt nok er et afsnit om faglige rettigheder, men det er ikke bundet op på sanktioner, hvis landene ikke lever op til det. De står ifølge de faglige organisationer i skærende kontrast til de muligheder, som investorerne har for at håndhæve deres interesser ved en særlig voldgiftsret.

Den store folkelige modstand mod CETA fik parterne til i sidste øjeblik at indføje et såkaldt ”fortolkende instrument”, som giver mulighed for at lave en tidlig gennemgang af aftalen.

Den er den mekanisme, som EU-kommissæren nu vil aktivere samtidig med, at medlemslandene er i gang med at godkende handelsaftalen.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning håber at den snart får besked om, hvordan konsultationerne med Kommissionen skal forløbe.

- Vores mål er, at gøre arbejdstagerkapitlerne i CETA og andre handelsaftaler virkelig skal kunne håndhæves, skriver rådgiver i EFS, Daniele Basso i en mail til eufagligt.dk.

Behov for at tæmme fagbevægelsen

Men ifølge Kenneth Haar, fra ”Stop CETA-initiativet”, er udsigten til en tidlig gennemgang af de faglige rettigheder i CETA først og fremmest et forsøg på at tæmme fagbevægelsen.

- Det er rigtigt, at det papir, de lavede i oktober - det fortolkende instrument - giver mulighed for at lave en tidlig gennemgang af CETA “med henblik på effektiv håndhævelse”. Men der er ikke noget konkret i det. Det fortolkende instrument ændrer ikke noget i forhold til håndhævelse. Men
tilbage i oktober prøvede de at tage lidt af vinden ud af modstanden i faglige kredse ved at love den “tidlige gennemgang”, som kommissær Malmström nævner nu, siger han.

- Effektiv håndhævelse kan kun komme på tale, hvis man vil ændre selve CETA-teksten, og det tror jeg ikke et sekund på ligger lige om hjørnet. Det kan jeg slet ikke forestille mig ville ske samtidig med at flere medlemslande er i færd med at diskutere ratifikation, siger Kenneth Haar.

- Det her handler om at få den bitre pille til at glide ned. I efteråret vil mange vigtige lande tage hul på ratifikationen, og kommissær Malmström har et åbenlyst behov for at tæmme fagbevægelsen. Som bekendt er den europæiske fagbevægelse overvejende modstandere af CETA, så hendes motiv er klart nok, siger han. (brink)

 Back to Top