Bookmark and Share

Udskældt EU-forordning udskudt
Forslag om begrænsning af strejkeretten i EU udsat, beskæftigelsesminister vil ikke kommentere udkast
13. februar 2012

EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre kommer ikke til at diskutere strejkeret og udstationering på ministrenes rådsmøde om fire dage. De to punkter er taget af dagsordenen og forventes først klar til april.

LO reagerede voldsomt, da det i slutningen af januar kom frem, at Kommissionen arbejder på en forordning om konfliktretten.

- En EU-forordning om konfliktretten vil udgøre et alvorligt opgør med den danske model, skrev LO formand Harald Børsting i et brev til EU’s beskæftigelseskommissær, hvor LO opfordrede kommissionen til at droppe forslaget.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sagde i Europa-Udvalget fredag, som oplæg til rådsmødet, at hun forventede, at de to forslag kunne komme til diskussion på et uformelt rådsmøde i april og dermed næppe kom til egentlig behandling under det danske EU-formandskab.
Hun afviste samtidig kommentere forslagene, fordi det ville være uforenligt med Danmarks rolle som formandsland og med henvisning til, at man ikke kendte ordlyden.

Pres fra støtteparti

Enhedslistens Finn Sørensen forsøgte ellers at få et klart tilsagn fra ministeren om, at” gøre alt hvad der står i hendes magt for at stoppe kommissionens forsøg på at regulere konfliktretten.”
Han vil nu forsøge at samle et flertal i Folketinget for at pålægge ministeren at ændre holdning.

- Jeg synes det er dybt problematisk at en socialdemokratisk minister ikke klart og tydeligt siger fra overfor EU-kommissionens angreb på konfliktretten. Jeg er helt enig med LO, som klart melder ud at EU-kommissionen, skal holde fingrene væk fra den danske model, siger han.

- Jeg synes hellere, at ministeren skulle bakke klart og tydeligt om LO og den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol på traktatniveau. Det kan sikre faglige og sociale rettigheder mod truslen fra EU domstolen og EU’s indre marked, lyder opfordringen fra Finn Sørensen. (brink)

 Back to Top