Bookmark and Share

TTIP en trussel mod arbejdsmiljøet


Modstanden mod TTIP vokser, her demo i Bruxelles

Handelsaftalen med mellem EU og USA vil sætte deregulering i højsædet, og det kommer til at ramme arbejdsmiljøet, konkluderer tænketanken ETUI’s arbejdsmiljøchef Aida Maria Ponce del Castillo
28. september 2016

Den europæiske tænketank, som er tilknyttet den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har i en række rapporter, såkaldte ”policy papers” set nærmere på, hvad der er på spil for fagbevægelsen i forhandlingerne om TTIP.

”TTIP en hurtig vej til deregulering og mindre sikkerhed og sundhed for europæiske arbejdere”, lyder overskriften.

Rapporten, som er udarbejdet af ETUI’s, arbejdsmiljøchef Aida Maria Ponce del Castillo,
ser på de konsekvenser, TTIP kan få for reguleringen af arbejdsmiljøet både på EU-plan og i medlemslandene.

Og konklusionen er klar TTIP vil få negativ indflydelse på reguleringen og får betydning for det beskyttelsesniveau som EU’s fundamentale principper og traktater ellers sikrer borgere og arbejdere.

Castillo fokuserer på, hvordan TTIP kan påvirke EU’s arbejdsmiljølovgivning, og især på, sammenhængen mellem TTIP og det såkaldte REFIT-program, som EU-kommissionen er i fuld gang med at rulle ud.

Deregulering skaber rum for TTIP

REFIT er en storstilet plan for ”afbureaukratisering”, hvor EU-kommissionens ambition er at fjerne alle ”administrative byrder”, som generer virksomhedernes konkurrenceevne. Arbejdsmiljøregler er en af de byrder kommissionen har fået kig på. Og kommissionen vil helt eller delvis friholde små og mellemstore virksomheder fra EU’s regulering af arbejdsmiljøet.

ETUI’s arbejdsmiljøchef konkluderer, at et af hovedmålene med REFIT-øvelsen er at bane vejen for TTIP på bekostning af hele EU-lovgivningen. REFIT er ”designet” til at skabe plads til TTIP, de to ting til sammen skal sætte deregulering højt på dagsordenen.

Castillo insisterer på, at der i stedet er brug for at fastholde mulighederne for at løfte niveauet i afværge at beskyttelsesniveauet sænkes.

Derfor foreslår hun, at arbejdsmiljøet bliver holdt ude af den del af TTIP som handler om, at virksomheder kan sagsøge stater, hvis deres profit er truet af lovgivning. Den såkaldte ISDS-mekanisme, som er en af fagbevægelsens hovedanker mod handelsaftalen. Samtidig skal medlemslandenes ret til at gå længere en EU’s (i forvejen) beskedne minimumsstandarder.

I diskussionen om handelsaftalen bliver det gentaget igen og igen, at det slet ikke er meningen, at handelsaftalen skal svække hverken arbejdsmiljø eller arbejdstagerrettigheder – tværtimod.

Men for at være på den sikre side, så foreslår Castillo, at landene ganske enkelt ratificerer de ILO-konventioner, som stadfæster arbejderrettighederne, inden de underskriver TTIP.

Handelsregler står over politikken


Trods stor modstand er investorbeskyttelsen ISDS stadig en del af forhandlingerne. ISDS handler kort om, at virksomheder får mulighed for at sagsøge EU og medlemslandene, hvis de vedtager lovgivning, som kan formindske deres profitter. Sagerne afgøres ikke ved de almindelige domstole, men i særlige voldgifter, som er unddraget almindelig lovgivning.

- Det giver grund til bekymring, når handelsaftaler bliver bundlinjen for politiske tiltag, især når det gælder arbejdsmiljøet. Investorer kan bruge ISDS til at udfordre regler, som landene vedtager for at sikre arbejdsmiljøet. Sådan en situation kan lægge en dæmper på lovgiverne, så borgere og arbejdere kommer til at betale prisen for virksomhedernes risiko, påpeger ETUI.

- ISDS er en uacceptabel mekanisme, for så vidt, som demokratisk vedtagne love og regler altid bør stå over investeringsaftaler, inklusiv de 24 direktiver som regulerer arbejdsmiljøet i EU ved at sætte minimumsstandarder. På samme møde som almene interesser bør stå over virkomhedsmagt, skriver Castillo.

Rapporten omtaler flere eksempler, hvor ISDS-våbnet har været brugt til at stoppe regeringers forsøg på at sætte befolkningens sundhed over virksomhedernes profit-interesse.

- Store dele af EU-lovgivningen om sikkerhed og sundhed er i forvejen på spil. Så når REFIT og andre evalueringsprocesser baner vejen for TTIP, så vil det føre til forsimpling og endog skrotning af EU-direktiver om arbejdsmiljø, allerede inden aftalen om TTIP er færdig, skriver Castillo og slutter med en opfordring til kommissionen om, sikre, at de eksisterende EU-regler fortsat kan bestå - også under TTIP. (brink)

 

 Back to Top