Bookmark and Share

Trods lovindgreb fortsætter løndumping på de norske landeveje
Syv ud af 10 udenlandske chauffører der kører i Norge får ulovlig lav løn
19. februar 2018

Selvom Norge i 2015 almengjorde overenskomsterne i godstransporten, så fortsætter den sociale dumping tilsyneladende i stort omfang.

Syv ud af 10 udenlandske chauffører får ikke den mindsteløn på 167,50 kr. i timen, som overenskomsten kræver. Det viser en frisk opgørelse fra det Norske Arbejdstilsyn, som kontrollerer godsbranchen. Arbejdstilsynet har i 2016 og 2017 kontrolleret 184 udenlandske chauffører, som kørte såkaldt cabotage-kørsel i Norge. Dvs. at de efter at have bragt varer ind i landet, har udført nationale transport i landet.

Men når udenlandske chauffører kører cabotage-kørsel si Norge, så skal de aflønnes med minimum overenskomstens mindsteløn, da godschaufførernes overenskomst har været almengjort siden 2015. Det betyder at alle arbejdsgivere mindst skal betale mindstelønnen i de brancher, hvor regeringen har almengjort overenskomsterne – uanset om arbejdsgiverne er medlem af en arbejdsgiverorganisation, eller om de har tiltrådt en overenskomst.

- Men syv ud af 10 af de kontrollerede chauffører i perioden 2016-17 har ulovlige lønforhold, siger Morten Lien, senioringeniør i Arbejdstilsynet til NRK.

- Enkelte chauffører kører for under 50 kr. i timen en lille diæt. Men lønnen kan variere fra 10 kr. for lidt til mere end 100 kr. under mindstelønnen. Når norske chauffører måske får 200 kr. i timen, kæmper norske transportører med at konkurere med dem som får en halvtredser i timen, siger han.

De norske vognmænd er selvsagt bekymret over tallene.
- Det er jo helt åbenbart alvorligt, at så mange af de kontrollerede får for lav mindsteløn. Det går ud over norske arbejdspladser, norsk erhverv og så skaber det – ikke mindst – en ny underklasse, som arbejder for en luset løn for at vi skal have billigere transport, siger Geir A. Mo, direktør for Norges Lastebilejeres-Forbund.

Det norske Arbejdstilsyn tager kontakt til de udenlandske arbejdsgivere, der bryder kravet om mindsteløn, og giver et pålæg om at betale den lovbestemte løn, når chaufførerne kører i Norge.
De norske myndigheder har fra nytår udvidede deres samarbejde om at kontrollere transportsektoren får at få bugt med problemerne med social dumping. Nu arbejder vejvæsen, politi, told- og skat sammen om opgaven. (brink)Back to Top