Bookmark and Share

Tjek på udenlandske lastbiler
Torsdag starter en ny runde cabotagestudier, der skal kortlægge udenlandske fragter i Skandinavien og Nordeuropa
18. maj 2015

21. maj starter de svenske forskere en ny omgang kortlægning af udenlandske lastbilers færden i Nordeuropa. Formålet er at afdække omfanget af den såkaldte cabotagekørsel i de skandinaviske lande.

Det er en gruppe forskere ved Lunds Universitet, som står bag cabotage-studierne, som er baseret på chaufførernes direkte observationer på landevejene. Via en app, som kan hentes på projektets hjemmeside, kan alle der færdes på landevejene bidrage med observationer af udenlandske lastvogne. Indberetningerne bidrager til at kortlægge de udenlandske vognes færden og dermed afdække omfanget af cabotagekørsel i landene. Det kaldes cabotagekørsel, når udenlandske lastvogne, som har leveret en last til fx Danmark bliver ”hængende” og kører gods internt i landet, inden den forlader landet igen.

Selvom cabotagekørsel efter EU-reglerne er tilladt i et vist omfang, så foregår der ifølge fagbevægelsen en både omfattende og systematisk omgåelse af cabotagereglerne, så udenlandske chauffører reelt er stationeret i landet for at køre danske transporter, til lønninger som ligger langt fra de danske overenskomster. 

Tast løs

3F’s Transportgruppe opfordrer alle, der har tid, til at bruge deres mobiltelefoner og indtaste nummerplader på udenlandske lastbiler.

- Jeg håber, så mange som muligt vil deltage. Det kan blive både Danmarks og Nordvesteuropas største kortlægning af social dumping, og dokumentationen kan blive en meget stor og værdifuld hjælp i arbejdet for at sikre fair vilkår, siger Jan Villadsen, formand for 3F’s Transportgruppe, til Fagbladets nyhedsbrev.

I 2013 gennemførte de svenske forskere for første gang en indsamling af data i Danmark. Dengang fik man indberettet 177.000 nummerplader, og 9.000 deltog i indsamlingen.
Forskerne konkluderede på baggrund af tallene, at cabotagekørslen havde et meget større omfang end både EU og vognmændene hidtil havde sagt. De vurdererede at mindst 4,6 procent og sandsynligvis mere end 8,5 procent af al godstransport i Danmark blev udført af udenlandske lastbiler.

Stort gennemslag

Studiet i 2013 fik stort gennemslag i Sverige, siger lederen af Cabotagestudierne, Henrik Sternberg til Trailer.se. Han peger på, at det har bidraget til at en del ulovlig trafik er forsvundet, men ikke udryddet.

- Jeg håber derfor på et lige så stort engagement som i 2013. Jo flere oplysninger om forskellige køretøjer vi får ind, jo bedre kan vi rådgive bl.a. politikerne, siger Henrik Sternberg.

Selvom politiet både i Sverige og Danmark har fået bedre værktøjer, så er det stadig et problem at kortlægge bilernes færden. Derfor kunne det være en løsning med en kontrol, som er hæftet på bilen.

- Men jeg tror ikke, det er på linje med EU’s tanker. Det har man diskuteret flere gange, så sent som i august, hvor man diskuterede sådan en løsning for biler som kører farlig gods, men forslaget blev trukket tilbage, siger Henrik Sternberg.

I stedet peger han på en vejafgift.

- En stor del af kaosset på vejene skyldes, at man konkurrerer på at betale så lidt skat som muligt i stedet for på god service. Den som betaler mindst skat på diesel, løn og vogn vinder slaget. Med en vejafgift får Sverige dels penge ind fra alle som kører på vejene og samtidig får myndighederne helt styr på, hvordan alle tunge køretøjer bevæger sig i landet, siger han. (brink)

 Back to Top