Bookmark and Share

Tjek kandidaternes EU-kurs
- Der er god grund til at se på, hvilken holdning politikerne har til EU, inden man sætter sit kryds til valget. Det er vigtigt at få valgt nogen som ser kritisk på EU, siger Kim Holm, tillidsmand på LMK Vej og medlem af bestyrelsen i Metal Horsens
29. maj 2015

- Når mere end 80 procent af lovgivningen kommer fra EU, så bliver det danske politikere mere og mere administratorer af de love og direktiver, som kommer fra EU-kommissionen. Og som vælger skal du også holde øje med, hvordan megen lovgivning er inspireret fra EU, siger han.

Han peger på dagpengereformen og efterlønnen som eksempler.
- Begge dele var inspireret fra EU, og efterlønnen fik vi nærmest besked på at lave om. Derfor er det vigtigt, at se på om politikerne er kritiske overfor EU – og det uanset om de er røde eller blå, siger Kim Holm.

Hold øje med ”afbureaukratisering”
 

- Der er brug for at fortsætte kampen mod social dumping. Der mangler en lov, der pålægger kommunerne at bruge sociale klausuler og kædeansvar, så vi ikke fortsat bruger skatteyderpenge til social dumping, siger han.

EU-kommissionen har netop vedtaget at fortsætte dets felttog mod bureaukratisk lovgivning og for administrative lettelser til erhvervslivet, det såkaldte REFIT program. De skal bl.a. friholde små og mellemstore virksomheder, med under 50 ansatte, fra EU-regulering.

- Men det kommer til at friholde mere end 90 procent af de danske virksomheder, og det er svært at forestille sig, at de store virksomheder vil finde sig i at være mere reguleret end resten.  Det vil få store konsekvenser for arbejdsmiljøet. Vi kommer til at se et ringere og ringere arbejdsmiljø rundt omkring.  Kravet om arbejdspladsvurdering (APV) skal fjernes, det betyder at man ikke længere får et sted, hvor man kan diskutere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, siger Kim Holm.

Fra gulv til loft

Langt de fleste EU-direktiver om arbejdsmiljø har hidtil været såkaldte minimumsdirektiver, som skulle lægge et vist fælles gulv, så et elendigt arbejdsmiljøet ikke skulle bruges som konkurrenceparameter. Det har hidtil været muligt for landene at gå længere, hvis de ønskede bedre regler.

Men med REFIT-programmet er kommissionen tager EU-kommissionen et skridt mod at gøre gulv til loft. Kommissionen lægger op til, at lande, som ”overimplementere” direktiver og går videre, skal begrunde og forklare det overfor kommissionen.

- Der kommer til at ske et skred, hvor direktiverne bliver maksimumsdirektiver. Det er det samme, som vi i dag kender fra finansloven, som bliver gransket og vurderet af EU-kommissionen, allerede inden Folketinget behandler den, siger Kim Holm.
Mange af elementerne i REFIT-programmet går igen i EU’s handelsforhandlinger med USA, mener han.

- Og i forhold til handelsaftalen, så er det meget betænkeligt, at der skal oprettes en særlig voldgiftsdomstol, hvor virksomhederne kan sagsøge de EU-lande, som vedtager love, der generer firmaernes indtjening. F.eks. er der lovfæstet mindsteløn i mange EU-lande. Der kan godt opstå en situation, hvor EU-lande, der hæver mindstelønnen, kan komme til at betale store erstatninger til amerikanske virksomheder. Det er en farlig udvikling, siger han.

Kædeansvar

Social dumping er et vigtigt tema i valgkampen, mener Kim Holm.

- Der er brug for at fortsætte kampen mod social dumping. Der mangler en lov, der pålægger kommunerne at bruge sociale klausuler og kædeansvar, så vi ikke fortsat bruger skatteyderpenge til social dumping, siger han.

- En ny regering skal gå videre med initiativer mod social dumping. RUT-registret over udenlandske virksomheder i Danmark er hullet som en si. Der foregår stadig masser af illegalt arbejde på elendige vilkår, som vi end ikke har registreret. Regeringen kunne have gennemført det obligatoriske ID-kort på byggepladserne. Nu er det udskudt, og blå blok vil ikke gennemføre det, hvis de kommer til, siger Kim Holm.

- Men selv med ID-kort er der jo ingen garanti for, at vilkårene er OK. Derfor er der brug for at stramme kontrollen. Et kædeansvar vil hjælpe en del, når det gælder de udstationerede arbejdere. Men samtidig har vi jo hele det grønne område, hvor østarbejderne arbejder på dumping vilkår, og hvor de færreste danskere har overenskomst. Så der er stadig langt igen, siger han. (brink)Back to Top