Bookmark and Share

Tiden løber ud for arbejdstidsdirektiv
EU-parlamentet og ministerrådet har tre uger til at finde kompromis om arbejdtidreglerne
03. april 2009

Torsdag brød forhandlingerne om et nyt arbejdstidsdirektiv sammen.
På et langstrakt møde i en såkaldt forligskomite, lykkedes det ikke at nå til enighed om et nyt arbejdstidsdirektiv. Det tjekkiske formandskab afviste samtidig at indkalde til et nyt møde om sagen, i stedet skal uformelle gruppe udrede, om der er basis for et tredje møde mellem EU’s ministerråd og parlamentet.
Forligskomiteen blev nedsat efter at EU-parlamentet have stukket en kæp i hjulet for en handel mellem landenes beskæftigelsesministre. De har i årevis diskuteret et nyt arbejdstidsdirektiv uden at kunne enes. Men de nåede sidste år frem til en handel, hvor direktivet blev kædet sammen med vedtagelsen af et direktiv om vikarer.
Ministrenes forslag blev skarpt kritiseret af fagbevægelsen, fordi det åbnede for arbejdsuger op til 60 timer, og samtidig tillod at lande stadig kan vælge helt at se bort fra direktivet, den såkaldte opt-out mulighed.
EU-parlamentet forkastede direktiv teksten og forlangte ændringer.
Men på mødet var positionerne fastlåst, skriver fackligt.eu. Parlamentet kræver fortsat at undtagelsesmuligheden skal udfases efter tre år.
Parterne er også uenige om definitionen af arbejdstid. Ministerrådet havde lagt op til, at rådighedsvagter ikke længere skal tælle som arbejdstid, hvis der ikke arbejdes. Parlamentet vil fastholde, at det stadig tæller som arbejdstid.
Det er det sidste punkt, som har udløst hele diskussionen, fordi EF-domstolen har fastslået, at rådighedsvagt på arbejdspladsen skal tælle som arbejdstid – uanset om der arbejdes.
EU reglerne foreskriver, at forhanderne har seks uger til at blive enige, der er nu tre uger tilbage. Hvis det ikke lykkes, så falder direktivforslaget helt, og det eksisterende fortsætter med at gælde uændret. Det vil i praksis sige, at millioner af lønmodtagere reelt ikke er omfattet af direktivet, fordi mange lande har brugt undtagelsesmuligheden. (brink)Back to Top