Bookmark and Share

Sverige hiver Kommissionen for EU-domstolen


- Ministerrådets beslutning om at bakke Sverige op i en retssag mod EU-kommissionen har stor symbolsk betydning. Det viser, at når det gælder farerne ved kemiske stoffer, så kan der smedes alliancer mod kommissionens politik, siger Laurent Vogel fra European Trade Union Institute

Den svenske regering stævner EU-kommissionen for nøl med forbud mod hormonforstyrrende stoffer
25. februar 2015

EU-Kommissionen har ikke levet op til løfter om at forbyde hormonforstyrrende stoffer, det har fået den svenske regering til at hive kommissionen for EU-domstolen. Et skridt som nu bakkes op af de andre medlemslande.

Normalt et det EU-kommissionen, der som ”traktatens vogter” stævner medlemslandene for ikke at leve op til EU’s regler. Men med den svenske stævning af EU-Kommissionen er rollerne byttet om.

I sidste måned besluttede EU’s ministerråd at bakke Sveriges stævning af kommissionen op. Ifølge en talsmand for ministerrådet, var der ingen der stemte nej, og kun et par enkelte medlemslande undlod at stemme for.

- Ministerrådets beslutning har stor symbolsk betydning. Det viser, at når det gælder farerne ved kemiske stoffer, så kan der smedes alliancer mod kommissionens politik, siger Laurent Vogel fra European Trade Union Institute, som er den europæiske fagbevægelses tænketank i Bruxelles.

Han kritiserer kommissionen politik på området for at være eftergivende over for pres for industrien, og tilsidesætte både miljøet, folkesundhed og sikkerhed- og sundhed på arbejdspladserne. 

- Forhåbentlig vil ministerrådet vise samme mod, når det gælder den strandede revision af direktivet om beskyttelse af arbejdere mod kræftfremkaldende stoffer, siger Laurent Vogel.

Sverige besluttede tilbage i maj 2014 at indklage EU-kommissionen til domstolen for ikke at have en overordnet strategi og indført kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Det skulle være sket inden udgangen af 2013.

Men det er ikke sket, og det skyldes ikke mindst, mener ETUI, kemiindustrien aktive lobbyvirksomhed i Bruxelles.

Så sent som i november, forsøgte de nordiske lande, at formå kommissionen til at handle på spørgsmålet. Det skete på baggrund af en rapport fra Nordisk Ministerråd, som konkluderede, at det hvert år koster

EU-landene mindst 4,5 mia. kroner i tabt arbejdsevne og øgede sundhedsudgifter, at borgerne bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer – og dette tal er måske kun toppen af isbjerget.

- Rapporten understreger, hvor vigtigt det er, at vi får fastsat fælles regler i EU, så vi kan få stofferne ud af forbrugernes produkter. Jeg er ikke tilfreds med, at skatteyderne skal betale for de skader, som hormonforstyrrende stoffer medfører, mens industrien sparer penge på ikke at undersøge deres kemikalier ordentligt, sagde miljøminister Kirsten Brosbøl dengang. (brink)Back to Top