Bookmark and Share

Svenske sosser vil slås for social protokol


EU-domstolesn kriminalisering af blokaden mod det lettiske firma, Laval i Vaxholm skal ophæves, mener de svenske socialdemoktrater

Det svenske socialdemokrati har bundet sig til at arbejde for en juridisk bindende social protokol i EU
24. oktober 2013

Svensk LO og det svenske socialdemokrati har indgået en aftale, som forpligter partiet til at arbejde for en social protokol i EU næste gang EU-traktaten skal ændres. Det skriver netavisen Arbetet.se.

Kravet om en social protokol har i flere år været højt på den Europæiske Faglige Sammenslutnings dagsorden, EFS har udformet et detaljeret forslag til et tillæg til EU-traktaten, som først og fremmest betyder, at de faglige rettigheder får forrang for de økonomiske friheder i det indre marked. Med bl.a. den såkaldte Laval-dom, har EU-domstolen slået fast, at det i dag er lige omvendt – de økonomiske friheder går forud for de faglige.

Netop Laval-dommen, som ramte de svenske bygningsarbejdere, betød at den borgerlige regering i Sverige fik vedtaget en Laval-lov, som indskrænker strejkeretten over for udenlandske virksomheder i landet. En lov som er blevet kritiseret af FN’s arbejdsorganisation, ILO.

- Det handler om at få ophævet Laval-dommen og sikre, at faglige rettigheder overordnes den fri bevægelighed, siger Marie Granlund ordfører for socialdemokraterne.
En social protokol skal gøre det muligt at sikre ordnede vilkår og sikre at svenske love og regler gælder. En protokol vil gøre sociale rettigheder stærkere end økonomiske, mener hun.

- Vi er blevet enige med socialdemokraterne om at forandrer tonlejet dramatisk. Det betyder at socialdemokraterne ved næste ændring af EU’s traktat skal arbejde for en social protokol bøde før ændringen, og når den nye traktat skal ratificeres i Sverige, siger Claes-Mikael Jonsson, jurist i LO.

Ifølge svensk LO presser den Europæiske Faglige Sammenslutning på for at få partier i medlemslandene til at arbejde for en social protokol.
Claes-Mikael Jonsson tror, at der kommer en traktatændring inden for de næste år på grund af eurokrisen. I den forbindelse åbner der sig muligheden for at kræve en social protokol, vurderer han.

Den danske regering har tidligere i år afvist at arbejde for en social protokol.
(brink)Back to Top