Bookmark and Share

Svensk fagbevægelse vil have social protokol på topmødebordet
Svenske landsorganisationer opfordrer rigsdagen til at forlange social protokol på bordet når EU-toppen skal diskutere traktatændringer
06. december 2011

- LO og TCO opfordrer Rigsdagen til klart at pålægge regeringen og statsministeren at rejse spørgsmålet om en social protokol på EU-topmødet d. 9. december. Protokollen skal slå fast, at faglige rettigheder er overordnet EU’s økonomiske friheder, sådan skriver formændene for de to faglige landsorganisationer i Sverige i et brev til rigsdagens medlemmer.

De faglige landorganisationer er meget bekymret over de drastiske nedskæringer og indgreb som EU foreskriver som krisemedicin.

- Vi er meget bekymret over angrebene på organisations- og forhandlingsretten i Grækenland, Italien og Spanien, hvor retten til at indgå og fastholde kollektive overenskomster undermineres. Angrebene er i strid med de grundlæggende rettigheder, som er en del af EU-traktaten og er bl.a. i strid med ILO konventionerne nr. 87 og 98, skriver de.

Formanden for LO Wanja Lundby-Wedin og formanden for funktionærerne i TCO, Eva Nordmark er bekymret for at krisen udnyttes politisk til at svække de arbejdstagernes rettigheder og de faglige rettigheder.

- Allerede inden krisen var der en voksende uro i den europæiske fagbevægelse over udviklingen, skriver de, med henvisning til EU-domstolens domme i Laval-, Viking-, Rüffert- og Luxemburgsagerne.

Efter dommene har Den europæiske Faglige Sammenslutning rejst kravet om en social protokol, som en gang for alle stiller de faglige rettigheder over de økonomiske friheder.

Inden topmødet d. 9. december har den tyske kansler Merkel annonceret traktatændringer.

- Formålet er angiveligt, at øge den overstatslige kontrol over finanspolitikken. Sveriges regering bør arbejde for at de tyske forslag til traktatændringer ikke sker uden at der indføres en social protokol, som garanterer respekten for de faglige rettigheder, fastslår LO og TCO i brevet til rigsdagsmedlemmerne.

I marts i år forhindrede et flertal i rigsdagen at den borgerlige regering tilsluttede sig Europluspagten. Det var den gang første gang at et alternative flertal i EU.-politikken manifesterede sig, da Socialdemokrater, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Sverigsdemokraterne afviste pagten. (brink)Back to Top