Bookmark and Share

Sulteløn i mange EU-lande
Lovfæstet mindsteløn er under fattigdomsgrænsen i mange EU-lande, mens de kollektive overenskomster i norden sikrer lavtlønnede en løn til at leve af
13. april 2015

Kun fem af 19 EU-lande har en mindsteløn over fattigdomsgrænsen, viser undersøgelse fra det europæiske, faglige forskningsinstitut ETUI i Bruxelles.

I modsætning til de nordiske lande har de fleste andre EU lande en lovfæstet mindsteløn, men i hovedparten af landene, er den ikke høj nok til at sikre, at lønmodtagere ikke ryger ud i fattigdom.

Kun i fem af 19 lande med en mindsteløn er den højere end den fattigdomsgrænse, som ETUI opererer med, viser en undersøgelse, som ETUI refererer.
Instituttet har sat fattigdomsgrænsen ved den løn, som halvdelen af lønmodtagernes løn ligger over, og halvdelen under – den såkaldte medianløn. Kun den franske, slovenske, portugisiske, ungarske og litauiske mindsteløn ligger over grænsen, mens fire lande er på grænsen og ti lande ligger under.

De nordiske lande, indgår ikke i undersøgelsen, men ETUI citerer undersøgelser, der viser, at de OK-systemet i de nordiske sikrer mindstelønninger, der ligger klart over dem, der er fastsat som minimumsløn i de andre lande. Der har været en tradition for en solidarisk lønpolitik, hedder det i undersøgelsen. Det har hidtil sikret, at de lavestlønnede kommer op på et niveau, hvor de kan leve af lønnen.

Det kan de til gengæld slet ikke i et land som Tjekkiet med en mindsteløn på 36 procent af medianlønnen.

Mindstelønningerne i EU spænder fra mellem 1,06 euro i timen i Bulgarien og 1,3 euro i Rumænien til 11,12 euro i Luxembourg og 9,61 euro i Frankrig.

Men selvom Luxembourg har den højeste, så dens andel af medianlønnen nede på blot 41 procent – og dermed under den fastsatte grænse for, hvad en løn skal være for ikke at føre til fattigdom. (brink)Back to Top