Bookmark and Share

Støtte til spanske havnearbejdere vokser


Fra dagens møde i havnearbejdernes internationale netværk, IDC

Havnearbejdernes internationale netværk ”udelukker ikke”, at spansk gods kan blive ramt, hvis der ikke nåes en forhandlingsløsning
21. februar 2017
Se også
 • Se klip fra gagens demonstrationer på IDC's facebookside

  IDC's hjemmeside

 • De spanske havnearbejdere har startet faglige aktioner og demonstrationer i protest mod regeringens lovdekret om at deregulerer havnearbejdet. Dekretet truer 6.500 havnearbejderes faste jobs.

  Samtidig vokser den internationale støtte til de spanske havnearbejdere. De seneste dage har repræsentanter fra titusinder af havnearbejdere fra alle klodens kontinenter sendte breve til den spanske regering og havnearbejdernes fagforening Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) med opfordringer til at løse konflikten ved forhandling.

  I dag mødes det internationale netværk for havnearbejdere, IDC i Algeciras for at diskutere, hvordan kampen mod lovforslaget skal koordineres. Samtidig er der forhandlinger mellem regeringen og parterne, som er kommet i stand efter havnearbejderne i sidste uge bebudede faglige aktioner med tre strejkedage i denne uge.

  Netværket zonekoordinator for Europa, Jordi Aragunde sagde inden mødet, at ”IDC ikke udelukker muligheden for at foreslå aktioner mod spansk gods, hvis der ikke opnås en aftale mellem parterne.”
  - Det vil ikke være første gang, at de internationale fagforbund har taget skridt til at paralysere eller forsinke losning af gods fra andre lande, hvor forbedringer af arbejdsvilkårene er blevet forhandlet, som et pressionsmiddel for at få de respektive regeringer til at forhandle med fagbevægelsen, sagde han.

  - For havnearbejderne er det vigtig, at en aftale med den spanske regering er i overensstemmelse med ILO’s konvention 137, som Spanien har ratificeret. Konventionen sikrer permanent og fast arbejde til havnearbejderne, registrering af alle kategorier af havnearbejdere, og slår fast at registrerede havnearbejdere har forret til havnearbejde, sagde Aragunde.

  Ifølge de spanske fagforeninger, så går regeringens dekret langt ud over, hvad EU-domstolen faktisk forlanger i sin dom. På den anden side henviser den spanske minister til, at han kun foreslår det, som EU-kommissionen har ”vejledt” ham til. 

  Men få dage før regeringen kom med sit lovdekret havde fagforeningerne og den største arbejdsgiverorganisation på havnene allerede indgået en aftale, som de mente levede op til EU-dommens krav. Det var en såkaldt ”belgisk løsning”, med henvisning til en aftale mellem EU og Belgien, som fortsat respekterer ILO konventionens bestemmelser om havnearbejdernes forrang til arbejdet.

  Kommissionen har skruet bissen på

  Baggrunden for konflikten er en EU-dom fra 2014, som pålægger den spanske regering at deregulerer adgangen til havnearbejdet i de store spanske havne.

  EU-kommissionen havde slæbt Spanien for domstolen, fordi den mener, at det spanske system, hvor havnearbejderne er ansat i et privat selskab, som udfører alt havnearbejde, er i strid med det indre marked bestemmelser. Systemet holder udenlandske aktører ude fra de spanske havne og forhindre dem i at drive godshåndtering og selv ansætte folk på ”markedet” eller bruge vikarbureauer, mener kommissionen.

  Dommen gav EU-kommissionen medhold og pålagde Spanien at ændre loven og restrukturerer selskabet, som ansætter havnearbejderne. Det på trods af at hverken arbejdsgiverne, fagforeningerne eller den daværende regering var indstillet på det.

  Da der ikke er sket noget i sagen, besluttede EU-kommissionen sidste år stævne Spanien for EU-domstolen. Denne gang med krav om klækkelige dagbøder.
  Kommissionen vil have domstolen til at idømme Spanien dagbøder på 200.000 kroner om dagen fra dengang dommen blev afsat 11. december 2014 – bøder der løber op i over 100 mil. kr. i dag.

  Desuden vil den have domstolen til at forhøje dagbøderne fra den dag den nye dom falder. Hvis Spanien ikke retter ind, så skal det koste 134 107,20 EUR eller knap en million kr. om dagen. Den sag er stadig under behandling ved EU-domstolen. (brink)

     Back to Top