Bookmark and Share

Øst og vest strides om dumping på landevejene
Otte transportministre vil gøre op med ”unfair konkurrence” på landevejene - elleve vil køre videre
29. september 2016

Mens EU-kommissionen er på vej med retssager mod Frankrig og Tyskland, fordi de forsøger at stoppe den værste dumping på deres landeveje, så forsøger de to lande nu sammen med bl.a. Danmark at få EU-kommissionen til at gå en anden vej og bekæmpe dumping i stedet for at straffe dem, der forsøger at stoppe ræset mod bunden.

De to landes transportministre har sammen med kollegerne i seks andre lande skrevet til EU-kommissionen for at få den til at se på konsekvenserne af det ”misbrug” og den ”skarpe konkurrence”, som nogle medlemslande udviser i transportsektoren, skriver EurActiv.com.

Udover de to lande, så står Østrig, Belgien, Italien og Luxembourg Norge og Danmark bag henvendelsen, som kan ses som et modspil til de 11 EU-lande, som med Polen i spidsen i juni klagede til EU-kommissionen over de ”uproportionelle” skridt, som Frankrig og Tyskland har taget mod dumping. Det er først og fremmest kravet om, at udenlandske chauffører i det mindste skal have landenes mindsteløn, når de arbejder i Tyskland og Frankrig, som de 11 lande mener, er i strid med EU-reglerne.

I brevet klager ministrene over, at ”ulovligheder, postkassefirmer og unfair konkurrence” bliver mere og mere almindeligt i den europæiske transportsektor. Det kræver indgreb som ”stopper postkassefirmaernes aktiviteter”, og så peger de på, at der skal handles for at undgå at en ”urimelige vækst i brugen af små køretøjer i den internationale godstransport.”

- Vi mener, det mere end nogensinde er nødvendigt at afsætte betydelige ressourcer til at bekæmpe dette misbrug, skriver de otte transportministre.
I brevet nævner de, at nogle medlemslande forsøger at bekæmpe problemet, bl.a. nævner de, at nogle lande har ”forbudt chaufførerne at holde deres ugentlige fridage i bilerne.” Et fænomen som også kan observeres på danske rastepladser, hvor østeuropæiske chauffører lever i uger og nogle i månedsvis.

Fælles standarder

De otte landes brevaktion indgår i et større slagsmål om en såkaldt vejpakke, som EU-kommissionen er på vej med.

De otte vil have ensartede regler og sociale standarder i hele EU, som ”en forudsætning for enhver diskussion om yderligere liberalisering af transportmarkedet,” skriver de.

- Europa er et marked, men det deler også fælles værdier. Det fælles brev er en klar markering af vores fælles vilje til at bekæmpe unfair konkurrence, siger den franske transportminister Alain Vidalies til AFP.
Kommissionen siger ja og gør det modsatte

Transportkommissæren Violeta Bulc har flere gange signaleret, at hun ønsker at bekæmpe social dumping.
- Hvis en chauffør er i et land i en lang periode, eller kører i et land regelmæssigt, så bør han få landets mindsteløn, sagde hun f.eks. på en konference i Bruxelles i april.

Men samtidig fortsætter EU-kommissionen altså ufortrødent processen hen mod en sag for EU-domstolen mod Frankrig og Tyskland for at bryde EU-retten. Netop fordi landene har gjort det, hun siger, der bør gøres, men som kommissionen samtidig mener et traktatbrud.

Mindsteløn er ikke ligeløn

Hvis man vil være krakilsk, kan man jo lægge til, at en mindsteløn til de udenlandske chauffører er langt fra kommissionsformand Junckers erklærede mål. Juncker mener sådant set – og det har gentaget så sent som i sin tale om Unionens tilstand – at folk der laver det samme på samme sted, skal have det samme i løn.

Hans underkommissær lægger i stedet op til en minimumsbeskyttelse på linje med den, der også findes i udstationeringsdirektivet. Heller ikke her er der tale om lige løn for lige arbejde, men en EU-sanktioneret dumping.

Transportkommissær Bulc’s tanker om en mindsteløn, som et værn mod det værste udslag af social dumping lægger sig til en voksende debat om at indføre en generel mindsteløn i EU. En idé som senest er taget op af EU-parlamentet, som i sin udtalelse i om social dumping anbefaler en mindsteløn på EU-plan, det sker dog i forsigtige vendinger.

En europæisk mindsteløn vil i den grad ”udfordre” den danske model og er hidtil skarpt blevet afvist af dansk fagbevægelse. Den debat vender vi tilbage til i en senere artikel. (brink)

 Back to Top