Bookmark and Share

Spanske havnearbejdere vinder første runde


Havnearbejderne bruger nettet flittigt, her en hilsen til de spanske kolleger fra El Salvador

Flertal i det spanske parlament nedstemmer regeringens dekret. – Et skridt frem og en mulighed for forhandling, siger IDC koordinator, Jordi Aragunde
21. marts 2017

Torsdag blev det regeringens dekret om organisering af havnearbejde i Spanien nedstemt af det spanske parlament. Det er første gang siden 1979, at det er sket, at en spansk regerings dekret er blevet afvist af parlamentet. Og det ligner en ydmygelse af den konservative mindretalsregering, som kan se frem til et hedt forår med finanslovsforhandlinger.

Havnearbejderne i Spanien havde truet med strejke, hvis dekreter var blevet vedtaget. Ifølge havnearbejderne ville dekretet betyde, at havnearbejderens fortrinsret til arbejdet i havnene ville forsvinde, og der ville blive åbnet op for brug af uorganiseret arbejdskraft. Samtidig stod op til 6000 havnearbejdere til at miste jobbet.

Regeringen nægtede at forhandle ændringer i dekretet med henvisning til, at EU-kommissionen havde godkendt dekretet – derfor kunne der ikke ændres i teksten, lød forklaringen.

Baggrunden for indgrebet mod havearbejderne er en EU-dom fra 2014, der pålægger Spanien at liberalisere havnearbejdet. Den dom er ikke fulgt, og derfor har EU-Kommissionen anlagt en ny sag ved EU-domstolen. Her kræver EU-kommissionen at Spanien idømmes dagbøder bagud fra 2014 – et beløb som allerede overstiger 100 mil. kr. Samtidig vil Kommissionen have hævet dagbøderne betragteligt indtil Spanien retter ind.

Men parlamentet sagde altså nej til indgrebet, bl.a. fordi regeringen ikke har forhandlet med parterne. Ifølge en kilde i det spanske venstreparti, forventer man nu, at der indledes reelle forhandlinger med havnearbejderne og arbejdsgiverorganisationerne.

Solidaritet virker

Umiddelbart efter afstemningen torsdag afblæste de spanske fagforeninger de planlagte strejker, og mandag aflyste havnearbejderne internationale netværk, International Dockworkers Council (IDC) de demonstrationer og strejker, som var planlagt d. 23. marts verden over til støtte for de spanske havnearbejdere.

- Parlamentets afvisning er et skridt frem, og en stor mulighed som den spanske opposition i parlamentet giver os, siger koordinator i IDC, Jordi Aragunde.

- Sammen med regeringen og arbejdsgiverne kan havnearbejderne nu forhandle en aftale om den bedste måde at tilpasse den det spanske havnesystem til EU-dommen, siger han.

- Og takket være IDC-medlemmerne verden over og deres konstante støtte og aktioner for de spanske arbejdere. Det har skabt et stort pres internationalt og i Spanien. Presset har været med til at overbevise opinionen om, at dekretet var hensynsløst, uærligt og skadeligt for arbejderklassens interesser, som vi repræsenterer med stolthed, siger Jordi Aragunde.

IDC har under optrækket til konflikten trukket sig fra EU’s såkaldte sektordialog hvor kommission, regeringer og parterne diskuterer arbejdsmarkedsforhold.

Nu håber IDC at kunne vende tilbage til bordet – men først når den spanske konflikt er løst.

- For at nå dertil er det nødvendigt at sikre, at alle de punkter, som ikke er forbudt af enten EU-kommissionen eller EU-domstolen bliver overført til den ny spanske lov, siger Jordi Aragunde.

IDC peger på, at de spanske fagforeningers krav om, at de gældende aftaler med havnearbejderne skal overføres til en ny organisation. Og at nyordningen skal indeholde et professionelt register over havnearbejdere, som er i overensstemmelse med ILO’s konvention 137, som Spanien har ratificeret. (Det er den som giver organiserede havnearbejdere fortrinsret til havnearbejde).

Ifølge IDC har ledende kommissionsmedlemmer gentagne gange forsikret, at Kommissionen ikke er imod det professionelle register. Men det står samtidig i modsætning til den spanske regerings erklæring om, at dekretet er udformet efter ”råd” fra EU-Kommissionen.

En forsmag på arbejdermagt

- Under alle omstændigheder er afvisningen af den spanske regerings forslag kun en lille demonstration af den virkelige magt, som havnearbejderne verden over har. Når den spanske konflikt er løst, så tilbagestår der problemer i andre lande, hvor IDC-medlemmer er organiseret: Det gælder Latinamerika, Afrika, Sverige, Portugal og USA, som vi vil give vores støtte i de kommende uger, siger IDC-koordinator, Jordi Aragunde. (brink)

 Back to Top