Bookmark and Share

Polsk regering utilfreds med norske chaufførlønninger
Knap havde Norge almengjort chauffør-overenskomst før Polen klager til EU-kommissionen
20. august 2015

Fra 1. juli var det i princippet slut med social dumping på de norske landeveje. Fra den dato skal alle lastbilchauffører, der kører godstransport i Norge mindst have den overenskomstmæssige mindsteløn på knap i 160 kr. i timen. Desuden skal de have en døgndiæt på 307 kr.

Det var Tarifnævnet, som besluttede at almengøre den norske chaufføroverenskomst, så det omfatter alle chauffører, uanset om vognmændene har tiltrådt overenskomsten og uanset hvilken nationalitet chaufføren har. Almengøringen omfatter alle lastbiltransporter internt i Norge, men ikke godstransport direkte ind og ud af landet.

Formålet med almengøringen er at stoppe den udbredte sociale dumping, hvor udenlandske chauffører kører gods rundt i landet til lønninger langt under overenskomsten. En del af den transport foregår som såkaldt cabotagekørsel, hvor udenlandske lastvogne udfører en række transporter i Norge efter først at have leveret et læs ind i landet.  Den cabotagekørsel skal nu aflønnes efter den norske overenskomst.

Men det regler har ”negative konsekvenser”, mener den polske regering. Derfor har den polske minister for infrastruktur og udvikling skrevet til EU-kommissionen for at få den til at vurderer, om almengøringen er i strid med EØS-aftalen som Norge har med EU.
Det oplyser den polske viceminister Paweł Olszewski til nyhedsbureauet PAP.

Aftalen pålægger Norge at efterleve de sammen regler for det indre marked som EU-landene er underlagt.

Samtidig har det polske udenrigsministerium henvendt til den norske ambassade i landet for at få rede på, hvordan Norge vil hånhæve reglen.

Sagen om den norske mindsteløn ender på EU-kommissionens på et tidspunkt, hvor kommissionen overvejer om den skal forsøge at gribe ind overfor Tyskland, som har indført en mindsteløn – som også omfatter lastbilchauffører, der kører i Tyskland. Frankrig overvejer en lignende ordning i et forsøg på at dæmme op over for social dumping i transportbranchen. (brink)Back to Top