Bookmark and Share

Piratkørsel et ”marginalt problem”
Samråd om cabotage viste, at ordførerne og transportministeren lever i hver sin verden
18. januar 2017

Måske holder transportministerens bil ikke holdt på de danske rastepladser, eller er det oppositionens ordførere som ser syner, når de henviser til at usselt betalte øschauffører tilbringer deres ”fritid” på rastepladser rundt om i landet.
Man kan jo kigge selv, som SF’s Karsten Hønge foreslog, da han indledte et samråd med Transport- og boligminister, Ole Birk Olesen i Folketingets Transportudvalg tirsdag.

Det var Karsten Hønge der havde indkaldt til samrådet for at få scannet den nye transportministers holdning til social dumping mere generelt og til den såkaldte cabotagekørsel i særdeleshed.
I sin begrundelse for at kalde ministeren i samråd citerede Karsten Hønge en stribe Liberal Alliance politikere, som har afvist at der er problemer med social dumping.

Det nægtede Birk Olesen at forholde sig til, han understregede, at han nu talte på regeringens vegne. Og han kommenterede ikke Karstens Hønges beskrivelse af forholdene på de danske rastepladser, hvor han ser underbetalte østchauffører, som holder ”weekend” og bor i deres førerhuse uge efter uge mens de venter på transporter.

I stedet ønskede ministeren at ”holde fast i proportionerne”: Ifølge de officielle tal så udgør cabotagekørslen kun godt to procent af landtransporten i Danmark. Og han gentog reglerne for lovlig cabotagekørsel, som handler om at udenlandske lastbiler må køre tre ture i Danmark inden for en uge, når de har afleveret f.eks. tomater fra Italien. Regeringen er desuden – ikke overraskende – imod ulovlig cabotagekørsel, den skal stoppes, og han henviste til, at politiet har fået ekstra midler til det.

Han medgav også, at der er stor uklarhed om, hvordan cabotagekørsel defineres i EU, og forsikrede at regeringen arbejder for at skabe klarhed om definitionen.
EU-Kommissionen har stævnet Danmark ved EU-domstolen, fordi Kommissionen mener, at den danske fortolkning er for snæver. Transportministeren forsikrede, at regeringen fastholder sin fortolkning, og noterede, at ”der er flertal i Folketinget” for at kæmpe for denne sag.

Løbende og systematisk

Men spørgsmålet om, hvordan EU vil afklare begrebet cabotagekørsel er måske knap så vigtigt, mente Enhedslistens Henning Hyllested.

- Når nu såkaldt lovlig cabotagekørsel i dag foregår fireogtyvesyv 365 dage om året, og vognmændene har deres EDB-systemer til at styre flåden. Når der er en sådan løbende og systematisk aktivitet, så er det rent faktisk ulovligt i henhold til EU-forordningen, sagde Henning Hyllested.

- Jo, hvis det foregår 365 dage om året 24-7, så har jeg svært ved at se, at det ikke er ulovligt. Men jeg ved ikke i hvilket omfang det foregår. Jeg er meget åben over for, at det formentlig foregår – at det foregår. Men om det er et marginalt problem, eller et stort problem, som vi skal gøre noget mere ved, det må vi se på, når vi forhåbentlig får flere data ind i forbindelse med den fortsat forøgede kontrolindsats bl.a. med nummergenkendelse, sagde Ole Birk Olesen.

Henning Hyllested luftede på samrådet et forslag om, at cabotagetransporter skal anmeldes til RUT-registret, sådan som det i dag gælder for de såkaldte kombi-transporter.  Østrig og Italien har i dag indført krav om, at cabptagekørsler i deres lande skal forhåndanmeldes til et lignende register.

Men Transportministeren afviste ideen med henvisning til, at trekløver-regeringen fastholder den tidligere regerings holdning om, at et sådant krav vil være ”uproportionelt” - eller med andre ord i strid med EU-retten.  (brink)Back to Top