Bookmark and Share

Ny Svensk regering sætter social protokol i EU på dagsordenen
Den nye svenske regering vil arbejde for at få social protokol i indskrevet i EU’s traktat
06. oktober 2014

Det svenske socialdemokratis valgløfte om at sætte kravet fagbevægelsens krav om en social protokol på dagsordenen ser ud til at blive virkelighed.

Den nye svenske S-ledede mindretalsregering har kravet om en social protokol i EU med i sit regeringsgrundlag. Kravet om en social protokol har i årevis været rejst af den Europæiske
Faglige Sammenslutning. Tanken er, at EU-traktaten skal have indføjet en passus om, at de faglige rettigheder altid går forud for det indre markeds ”fire friheder”. Men indtil nu har ingen af de 28 medlemslandes regeringer været villige til at smide forslaget på et topmødebord.

- Lige løn for lige arbejde i overensstemmelse med love og overenskomster i arbejdslandet er et princip, som skal gælde i hele Europa. Regeringen går i gang med at arbejde for en ændring af EU’s traktat, så den slår fast, at den frie bevægelighed for virksomhederne ikke kan bruges til at omgå nationale love og kollektive overenskomster, siger statsminister Löven

En melding som blev godt modtaget hos Venstrepartiet, som ellers er blevet holdt ude af regeringen, hvor S kun har taget Miljøpartiet med på regeringsholdet. Samtidig efterlyser
Venstrepartiet et opgør med EU’s sparepolitik.

- Jeg er glad for at regeringen vil have en social protokol i EU. Men jeg vil gerne have set mere EU politik i regeringsgrundlaget. Især når det gælder den økonomiske politik, som har haft så katastrofale sociale konsekvenser, siger Venstrepartiets formand, Jonas Sjöstedt.

Tilbage står om regeringen kan skaffe sig et flertal bag den nye politik, selv med Venstrepartiets stemmer bag er det ikke nok til et flertal i Rigsdagen. (brink)Back to Top