Bookmark and Share

Ny EU pagt i næste måned
Eurolandene skal allerede om en måned vedtage konkurrencepagt, som betyder indgreb i de kollektive forhandlinger
07. februar 2011

- En pervers pagt for lavere levestandard, den undergraver de frie kollektive forhandlinger, sådan kaldte den europæiske fagbevægelses førstemand, John Monks den ”pagt for konkurrenceevne”, som Tyskland og Frankrig kastede på bordet på fredagens topmøde. Men heller ikke denne gang, lyttede EU-toppen til fagbevægelsen.

Topmødet har nikket ja til, at eurolandene allerede i starten af næste måned vedtager pagten, som grundlæggende fjerner det enkelte lands magt over sin økonomiske politik.
Planen er at eurolandene på et ekstra topmøde i starten af næste måned vedtager retningslinjerne for den nye pagt, som så senere skal godkendes på et EU-topmøde senere i samme måned.

- Tyskland og Frankrig vil gøre det helt klart, at vi ikke bare forsvarer euroen som valuta, men også som politisk projekt, sagde Angela Merkel fredag til journalister i Bruxelles.
Pagten vil betyde et betydeligt tættere økonomisk samarbejde mellem eurolandene. De andre EU-lande kan tilslutte sig, hvis de vil, sagde hun.

De nærmere planer blev ikke præsenteret direkte på topmødet, men Merkel og Sarkozy havde et dokument med til mødet, som cirkulerede i korridorerne, rapporterer euportalen.se.
Dokumentet, som er skrevet af tyske embedsmænd, beskriver seks punkter, som skal vedtages i eurolandene inden for et år. Det handler om rammer for løndannelsen, selskabsskat, pensionsalder, krisehåndtering af banker. Og ikke mindst en enkelt grundlovsændring: Landene skal ændre deres forfatninger og indskrive en såkaldt gældsbremse, som sætter loft på, hvor meget landet må låne.
Landene skal også underlægge sig en EU-kommissionens evaluering af deres økonomiske politik, på tre områder. Det er lønudgifter, finansiel stabilitet, og investeringer i forskning, udvikling, uddannelse og infrastruktur, fremgår det af dokumentet.

Kræver folkeafstemning

Statsminister Lars Løkke kaldte fredag på topmødet pagten for ”superinteressant” og lagde vægt på, at han er glad for, at døren også står åben for ikkeeurolande som Danmark.

Den opbakning får nu både SF og Dansk Folkeparti til at understrege, at danske deltagelse i pagten aldrig kan komme på tale uden en forudgående folkeafstemning om det danske euroforbehold.

- Som forslaget ser ud, er pagten så tæt forbundet til eurosamarbejdet, at det vil være et brud på forbeholdet, hvis Danmark tilslutter sig sådan et vidtgående samarbejde uden en folkeafstemning, siger SF’s europaordfører, Pia Dyhr Olsen til Politiken. (brink)

 Back to Top