Bookmark and Share

Norsk LO skærper kritikken af EU
Norsk LO kræver at norske arbejdsmarkedsregler skal have forrang for EU-lovgivning
08. maj 2013

Norsk LO’s vedtog på sin kongres i går en kritisk udtalelse om den norske deltagelse i EØS-samarbejdet, som pålægger landet at følge EU’s regler i det indre marked.
Forud for kongressen har der været heftig debat i den norske fagbevægelse om EØS-aftalen, hvor stærke kræfter forsøgte at få LO til at kræve norsk udtræden af aftalen. Det skete ikke, et stort flertal afviste forslaget om, at Norge skal forlade EØS.

Men kongressen vedtog en kritisk resolution om EU’s indblanding på det norske arbejdsmarked. En resolution, som kræver, at norsk lovgivning og de internationale arbejdskonventioner får forrang for EU-lovgivningen.

- EØS-aftalen påvirket norsk arbejdsliv og samfund gennem de beslutninger, som bliver taget i EU. LO kræver, at norske myndigheder går imod begrænsninger i retten til kollektive kampskridt, det kollektive forhandlingssystem og retten til national løndannelse, hedder det.

- ILO-konventioner, norske overenskomster og norsk arbejdsmarkedslovgivning skal have forrang foran EU-regler. En sådan forrang skal afklares mellem EØS-aftalens parter, lyder kravet.

Samtidig vedtog kongressen et krav om, at Norge benytter sig af sin vetoret, hvis det såkaldte håndhævningsdirektiv, som lige nu forhandles i EU, betyde at Norge må fjerne nogen af de tiltag de har mod social dumping.

Historisk beslutning

Selvom kongressen ikke støttede forslaget om helt at forlade EØS-aftalen og dens binding til EU’s indre marked, så kalder lederen af den store norske nej til EU bevægelse Heming Olaussen det for en historisk beslutning.

- EØS-aftalens kardinalprincip er, at EU-lovgivningen skal have forrang foran andre norske love og forskrifter. Det siger LO nu klart nej til. LO’s krav betyder at regeringen må finde en afklaring med EU om aftalens indhold og rækkevidde, siger han til Frifagbevegelse.no.

Han mener, at kongressens beslutning betyder, at arbejdsmarkedslovgivningen helt må tages ud af EØS-aftalen. (brink)

 Back to Top