Bookmark and Share

Norsk LO: Nyt udstationeringsdirektiv kan føre til endnu flere falske udstationeringer
19. marts er der det sidste såkaldte trilogmøde om et nyt udstationeringsdirektiv, men den foreløbige tekst bekymrer norsk LO, fordi den ikke sikrer udenlandske arbejdere de OK-tillæg for kost, logi og rejse, som tilkommer norske arbejdere
13. marts 2018

Som tidligere omtalt ligger der nu et næsten færdigt kompromis om et nyt udstationeringsdirektiv. Kompromisset er et resultat af forhandlinger mellem EU-parlamentet, Kommissionen og Ministerrådet, som repræsenterer medlemslandenes regeringer.

Både Kommissionen og den socialdemokratiske gruppe i parlamentet har været hurtige til at fastslå, at med det nye direktiv er det slut med social dumping, når arbejdere i f.eks. byggebranchen er midlertidig udstationeret i andre EU-lande. Princippet om sammen løn for samme arbejde på samme sted skal, ifølge dem, være sikret med direktivet.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har da også været forsigtig i sin modtagelse af kompromisset, hvis tekst ikke er offentliggjort endnu. EFS understreger, at direktivet skal sikre de udenlandske arbejdere de samme tillæg for kost, logi og rejse, som de ”lokale” arbejdere har ret til.

Men netop spørgsmålet om reglerne for godtgørelse af rejse, kost og logi er ifølge kompromiset et område, som skal følge arbejdernes hjemlands regler.
Det bekræftede Folkebevægelsen mod EU’s parlamentsmedlem, Rina Ronja Kari tidligere i et interview med eufagligt.dk.

Del af OK-opgør

Spørgsmålet er brandaktuelt i Norge, hvor der er gang i et overenskomstopgør på det private arbejdsmarked. Her er spørgsmålet om godtgørelse i forbindelse med udstationerings blevet et kardinalpunkt for fagbevægelsen, som næsten kan sammenlignes med lærernes arbejdstidsaftale i det igangværende opgør i Danmark.

De norske fagforbund har erklæret sig rede til at konflikte for at fastholde, den nuværende aftale på området. Når godtgørelse for rejse, kost og logi er kommet i brændpunktet, så skyldes det, at overvågningsorganet ESA har underkendt, at arbejdere fra EU, som er udstationeret i Norge har ret til den godtgørelse, som fremgår af de norske overenskomster.

ESA fungerer som en mini-kommission, der overvåger at EFTA-landene lever op til kravene på EU’s indre marked. Men samtidig er den norske højesteret nået frem til det stik modsatte synspunkt, nemlig at de udstationerede arbejdere skal have norsk godtgørelse, fordi de pågældende overenskomster er almengjort - og dermed gældende for alle der arbejder på området.

Den juridiske kattepine har regeringen nu overladt det til arbejdsmarkedets parter at løse.

Derfor er norsk LO naturligvis også interesseret i, at det nye direktiv slår fast, at godtgørelse for rejse, kost og logi skal følge reglerne i det land, hvor udstationeringen sker.

Brug for forbedring

Norsk LO’s første næstformand, Peggy Hessen Følsvik rejste sagen på et styrelsesmøde i EFS i sidste uge.

Hun er bekymret for, at resultatet bliver ringere ”end arbejdsfolk har fortjent.”
- Jeg tænker på den foreløbige aftale om arbejderes ret til godtgørelse for udgifter i forbindelse med rejse, kost og logi. Kompromiset fra forhandlingerne betyder, at et værtsland ikke kan pålægge en arbejdsgiver fra et andet medlemsland en forpligtigelse til at betale rejse, kost og logi for udstationerede arbejdere, med mindre de bliver videre udstationeret til et andet sted end der de plejer at arbejde i værtslandet, sagde Peggy Hessen Følsvik.

- Oven i købet slår kompromiset fast, at arbejderne skal godtgøres i overensstemmelse med national lov/ eller praksis i hjemlande. Det er bekymrende, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt alle EU-lande har sådanne regler om godtgørelse. Vores erfaring er, at mange arbejdsgivere ikke dækker sådanne udgifter selvom det er forpligtet til det ifølge national lov, sagde Følsvik.

Endnu flere postkassefirmaer

Hun mener, det at kompromiset vil sætte udstationerede arbejdere i en kompliceret og udsat position.

- Vi frygter, at forslaget vil føre til yderligere konkurrenceforvridning mellem firmaerne både internt i landene og mellem landene… Vi kan ende i en situation, som vil tilskynde til brug af postkassefirmaer og falske udstationeringer i en endnu større skala end i dag, sagde Peggy Hessen Følsvik.

- Det er helt afgørende, at direktivet sikrer udstationerede arbejdere en overordnet beskyttelse. Det kan opnås ved at sikre, at udstationerede arbejdere får mulighed for at kræve sådanne udgifter betalt på grundlag af lov/ eller praksis i det medlemsland, hvor de er udstationeret, og at retssager sker i det samme land, sagde hun.

Spørgsmålet er om den europæiske fagbevægelse har ”lobbymuskler” nok til at ændre kompromiset i elvte time. (brink)Back to Top