Bookmark and Share

Norsk LO bakker stadig op om EØS-medlemskab
Det lykkedes ikke modstanderne af norsk binding til EU’s indre marked at komme igennem på LO-kongressen
16. maj 2017

Norsk LO’s kongres i sidste uge fasthold sin position i forhold til det norske medlemskab af EØS, som binder landet til at følge EU’s indre markeds regler.

Flere forbund havde ellers lagt op til, at få vedtaget en mere markant kritik af EØS-aftalen, men det lykkedes ikke, i stedet fastholdt kongressen sin kurs fra 2013, hvor Norsk LO slog fast, at norske overenskomster og arbejdsmarkedslovgivning skal have forrang for EU’s regler.

Men netop den forrang er blevet undergravet siden kongressen i 2013 af en række sager om social dumping, hvor den ”norske model” er blevet underkendt. Det har bl.a. tænketanken DeFacto påvist i en rapport op til kongressen.

Men udtalelsen fra kongressen i sidste fastholder LO’s ja til EØS aftalen og gentager kravet om, at de norske regler skal have forrang.
Som en ny krølle på det krav vedtog kongressen at, ”LO skal kræve, at ILO’s kernekonventioner skrives ind i Menneskeretsloven og ved konflikt går forud for anden lovgivning, også love med tilsvarende forrangsbestemmelser”.

Det er FN’s arbejdsorganisation, ILO otte vigtigste konventioner om faglige rettigheder, som LO vil have skrevet ind den norske lov om ”styrkelse af menneskerettighederne i norsk lov”.
Loven er fra 1999 og har listet en række internationale konventioner op, som Norge har tiltrådt, og loven siger udtrykkeligt, at de internationale konventioner, som er nævnt, har forrang for anden
lovgivning. Hvis ILO-konventionerne bliver skrevet ind, vil de angiveligt stå styrket over for EU’s direktivet.

Falsk tryghed

Den norske Nei til EU-bevægelsen er skuffet over at LO ikke gik længere, i sin kritik af EØS-aftalen.

- Det er glædeligt, at kongressen kræver stærkere værn mod EØS-indgreb. Formuleringen bør dog ikke give falsk tryghed. Siden forrige kongres er EØS-modstanden vokset i fagbevægelsen. Det er en naturlig følge af, at ESA (overvågningsorgan for EØS red.) EFTA-domstolen og Højesteret tilsidesætter overenskomster og ILO-konventioner med EØS-aftalen som begrundelse, siger Kathrine Kleveland, formand for Nei til EU i en pressemeddelelse.

Hun mener ikke problemet er løst ved at grundlovsfæste flere kernekonventioner.
- Højesteret har i Holship-dommen entydigt slået fast, at EØS-retten ikke har vigepligt for menneskerettighedskonventioner eller grundlovsbestemmelser, siger Kathrine Kleveland.

LO kongressen vedtog også et krav om forbud mod vikarbureauer, og et krav om en revision af den jernbanereform, som er en konsekvens af EU’s 4. jernbanepakke.

Begge vedtagelser indebærer en konfrontation med EØS-aftalen, mener man i Nei til EU.
- I sidste instans betyder det at skrotte vikarbureaudirektivet og at nedlægge veto mod EU’s jernbanepakke 4. Det sidste kan godt lade sig gøre, men ikke det første, siger Kleveland.

Hos nej-bevægelsen opfatter man LO’s vedtagelser om forrang for ”den norske model” som gule kort til EØS.
- To gule kort giver som bekendt et rødt. Nei til EU forventer at kongresvedtagelserne denne gang bliver fulgt aktivt op ved at LO bruger sin formidable styrke og handlekraft til at forhindre at EØS-aftalen underminerer velfærd og kollektive rettigheder, som kendetegner det norske samfund, siger Kleveland. (brink)

 Back to Top