Bookmark and Share

Norsk højesteret kan blive kørt over at EU-aftale


Hvis EFTA-domstolen underkender den norske højesteret er det benzin på bålet for den faglige modstand mod EØS-aftalen

Retssag på vej mod Norge for at give østarbejdere for gode vilkår
26. oktober 2016

En norsk højesteretsdom der blåstempler den almengjorte overenskomst på de norske værfter er i strid med EU-retten, mener overvågningsorganet ESA, som holder øje med, at Norge overholder reglerne for EU’s indre marked. Med en såkaldt åbningsskrivelse har ESA taget første skridt mod en retssag ved EFTA-domstolen, som kan overrule den norske højesteret.

ESA har tidligere kritiseret højesterets kendelse, overvågningsorganet mener, at almengørelsen af værftsoverenkomsten er i strid med EU’s og EØS’ regler for fri bevægelighed for tjenesteydelser og i strid med udstationeringsdirektivet.

Men ESA lægger i sin åbningsskrivelse også op til at få underkendt de alemgjorte overenskomster i bygge- og rengøringsbranchen:

”Norge kræver, at arbejdsgivere betaler rejse, kost og logi for udstationerede arbejdere i værftsindustrien, på byggepladser og i rengøringsbranchen. I lys af retspraksis fra europæiske domstole (EU-domstolen red.) mener ESA, at dette er uforeneligt med EØS-aftalens bestemmelser om fri bevægelighed for tjenesteydelser og med udstationeringsdirektivet,” lyder den dragoniske melding i en pressemeddelelse fra ESA.

I substansen handler det om vilkårene for det der i gamle dage blev kaldt montører, på hvilke vilkår kan man sende folk rundt i landet for at arbejde. Den norske værftsoverenskomst pålægger arbejdsgiverne at rejseomkostninger, kost og logi samt et udetillæg på 20 procent af lønnen.

Den norske fagbevægelse har kæmpet for, at de regler også gælder, når udenlandske firmaer sender folk til Norge for at arbejde på værfterne. Den tidligere rød/grønne regering almengjorde overenskomsten, så den gælder for alle virksomheder, som sender folk ud til de norske værfter – uanset om de er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Med almengørelsen forsvinder de indlysende fordele for arbejdsgiverne ved at bruge billige udenlandske firmaer til underentrepriser. Derfor har de norske arbejdsgivere og deres organisation, NHO da også kørt en heftig kampagne mod almengørelsen og forsøgt at få den omstødt ved flere retsinstanser – uden held.

Senest satte den norske højesteret punktum for sagen i 2013 og godkendte almengøringen af værftsoverenskomsten.

Højesteret nåede ikke alene frem til, at tillæggene og dækningen af udgifterne ved at være udstationeret er helt i tråd med EØS-aftalen – det er også helt afgørende for at fastholde den norske model for løndannelse.

Tilfredse arbejdsgivere

Siden højesterets afgørelse har NHO klaget til ESA og forsøgt at få dem til at underkende den norske højesteret. Desuden har en polsk arbejdsgiver klaget til ESA over at skulle betale kost og logi for sine folk i Norge. Kravet gør det umuligt for ham at konkurrere med de norske entreprenører, ja han bliver faktisk 40 til 50 procent dyrere end nordmændene hævder han, ifølge den 20 sider lange åbningsskrivelse, fra ESA.

Derfor bliver fra ESA om, at de er klar til at slæbe Norge for domstolen mødt med stor tilfredshed hos de norske arbejdsgivere, som ser åbningsskrivelsen som et udtryk for, at ESA er enige med dem:
- Det er i tråd med, hvad vi har ment siden 2008. I dag er det sådan at norske regler gennem almengøringsforskrifter kræver, at arbejdsgiverne betaler rejse, kost og logi for udstationerede EØS-arbejdere i værftsindustrien, på byggepladser og i rengøringsbranchen. ESA mener, at sådanne regler er i strid med EØS-aftalens bestemmelser og fri bevægelighed for tjenesteydelser og med udstationerinsdirektivet, siger direktør i NHO, Margrethe Meder.

”Forfatningskamp”

Den norske regering har nu to måneder til at svare på de 20 siders juridiske argumenter fra ESA, 20 sider som kan sætte den norske model på højkant.

- Det er starten på en formel proces. Vi ser frem til at modtage de norske synspunkter, så vi kan få en konstruktiv meningsudveksling og finde en løsning, som er forenelig med EØS-aftalen, siger præsidenten for ESA, Sven Erik Svedman.
Den diplomatiske udmelding kan dog ikke dække over, at der er lagt op til en ”forfatningsstrid”, hvis EFTA-domstolen underkender den norske højesteret. De norske domstole anerkender EØS-aftalen, men mener samtidig, at det er op til norske domstole at afgøre, hvordan aftalen skal fortolkes.

Hvis arbejdsgiverne får held med deres aktion og får underkendt de almengjorte overenskomster, så vil det uden tvivl udløse et ramaskrig i den norske fagbevægelse, hvor der allerede nu er stærke kræfter, som arbejder for at Norge skal træde ud af EØS aftalen og dermed bindingen til reglerne på EU’s indre marked. (brink)

 Back to Top