Bookmark and Share

Nordisk fagbevægelse på hælene
Siden 1995 er antallet af organiserede faldet dramatisk i de nordiske lande, forskning peger på direkte sammenhæng med svækkelsen af de faglige a-kasser
10. november 2014
-
 • Selvom de nordiske lande sammen med Belgien er de eneste europæiske lande, hvor mere en hver anden er fagligt organiseret, så er organisationsgraden faldet dramatisk siden 1995.

  Dengang var 80 procent af de finske lønmodtagere fagligt organiseret, i Sverige var det 85 procent og 70 i Danmark.

  Den høje organisationsgrad hang sammen med de faglige A-kassers rolle, og faldet i organiserede kan kobles direkte sammen med omfattende ændringer i A-kassernes vilkår. Det er en ny rapport fra den norske tænketank FaFo, ”Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter i 2013”, der peger på sammenhængen mellem faglige a-kasser og organisationsgraden.

  I Sverige skruede den borgerlige regering kraftigt op for a-kassebidraget, da den kom til magten i 2006. Det førte til udmeldinger fra svensk LO, organisationsgraden i Sverige er gået fra 85 procent i 1995 til 70 procent i 2013.

  Spørgsmålet er her, om den nye rødgrønne regering kan vende udviklingen. Foreløbig lægger den op til at hæve loftet for dagpengeydelsen med en tredjedel, samtidig har den sat andre forbedringer for de arbejdsløse i udsigt.

  Marked for gule fagforeninger

  I Danmark er organisationsgraden faldet til 60 procent i de traditionelle fagforeninger, mens de ”alternative” såkaldt gule fagforeninger uden for landsorganisationerne sidste år kunne tælle 13 procent af lønmodtagerne som medlemmer. I 1995 var det beskedne 3 procent.

  Rapporten peger på svækkelsen af båndet mellem a-kasse og fagforening, som en vigtig årsag til faldet i organiseringsgrad.

  Det er samme billede i Finland, hvor der også i mange år har eksisteret a-kasser uden tilknytning til fagbevægelsen. Muligheden for at være forsikret i de fritstående a-kasser har bidraget til et faldende medlemstal i fagforbundene, skriver Fafo-forsker Kristine Nergaard i rapporten.

  Norge har oplevet tilbagegang, men er samtidig på et lavere niveau fra 56 til 52 procent siden 90-erne. Norge skiller sig netop ud ved, at dagpengesystemet er offentligt uden tilknytning til fagbevægelsen.

  Nordisk topmøde

  Det dramatiske fald kommer samtidig med en anden stor fællesnordisk rapport, som offentliggøres i morgen i Oslo. Her advarer en stribe arbejdsmarkedsforskere om, at den nordiske model kan forvitre, hvis politikerne ikke griber ind.

  Advarslerne kommer som oplæg til et topmøde i den nordiske socialdemokratiske ”familie”, SAMAK – det nordiske forum for socialdemokraterne og fagbevægelsen.

  På mødet deltager både den danske og svenske statsminister plus LO formænd og forbundsformænd fra hele Norden.

  Spørgsmålet er om den danske statsminister kan nå at bringe inspirationen fra f.eks. Sverige med ind i de igangværende finanslovsforhandlinger om dagpenge. Den svenske regering har tydeligvis besluttet at gå en anden vej og styrke sikkerhedsnettet for arbejdsløse. (brink)

     Back to Top