Bookmark and Share

Ni EU-lande danner ”vej-alliance” for fair konkurrence


LA's Transportminister, Birk Olesen (nr. to fra venstre) har allieret sig med otte andre transportministre - til kamp mod social dumping.

Fronterne skærpes inden forhandlingerne om en ny vejpakke, ni EU-lande danner samlet front for at stoppe snyd og dumping i vejtransporten
01. februar 2017

Tirsdag mødtes transportministrene fra Tyskland, Østrig, Belgien, Italien, Luxembourg, Norge, Sverige, Frankrig og Danmark i Paris og enedes om en række fælles positioner i forhold til den vejpakke, som EU-kommissionen barsler med senere på foråret.

Målet for alliancen er angiveligt at bekæmpe unfair konkurrence og social dumping i vejtranporten.

Den franske transportminister Alain Vidalies slog ved mødet fast, at ”godstransporten i Europa står med unfair konkurrence og social dumping” som de store udfordringer i dagens transportmarked, rapporterer Transporttidende. Han kaldte også transportsektoren for ”en sektor, der i særdeleshed er offer for sofistikeret svindel og misbrug af nationale markeds- og arbejdsmarkedslovgivninger.”

En fælles aktionsplan til fremme for et indre marked for vejtransporten, som bedre sikrer de grundlæggende sociale rettigheder og mere effektiv kontrol, lyder overskriften for den fælles platform for de ni lande, som ikke lægger skjul på, at ”den voksende populisme i Europa sætter spørgsmålstegn ved den europæiske konstruktion,” som det hedder.

Derfor er målet, ”at bevæge os hurtigere mod et integreret Europa, hvor vejtransport skal foregå i en økonomi, hvor konkurrencen mellem aktørerne er sund og fair, hvor arbejderrettigheder sikres bedre, og hvor chaufførernes og vejbrugernes sikkerhed bliver taget i betragtning.”

Den fælles platform er en ” en klar besked til borgerne om, at samarbejde i Europa skaber konstruktive resultater”, hedder det.

Opgør med postkasserne

Det fælles papir peger på en række områder, hvor de ni transportministre ser behov for styrket kontrol med at reglerne faktisk overholdes. Helt fundamentalt, så tvivler de på, at de officielle statistikker for cabotagekørsel er retvisende. Så der er brug for et bedre talmateriale for at forstå omfanget af cabotagekørslen, fastslår de.

Og så har de især fokus på de såkaldte postkasseselskaber, som bliver brugt i branchen. Det handler kort sagt om, at virksomhederne placerer en postkasse i de land, hvor chaufførlønningerne er mest ”konkurrencedygtige” uagtet, at virksomheden reelt foregår i f.eks. Danmark.

Ministrene vil også have gjort op med, at tusindvis af chauffører fra Østeuropa tilbringer måneder i træk på rastepladser i Vesteuropa, hvor de tilbringer al deres tid i lastbilerne. Der er brug for en bedre ”balance mellem arbejdstid og fritid”, som det hedder i erklæringen fra Paris. Derfor skal arbejdsgiverne sørge for, at chaufførerne får mulighed for at tilbringe deres weekender i hjemlandet, og ikke på en rasteplads et sted i Vesteuropa.

Tavs om lønvilkår

De ni ministre undlader helt at forholde sig til de konkrete konflikter, som en række af underskriverne har med EU-kommissionen.

En række af landene har ”ensidigt” besluttet at chauffører, som kører i deres lande som minimum skal aflønnes med landets mindsteløn. Krav som har udløst protester både fra transportbranchen og en række EU-lande i øst.

Den fælles erklæring forholder sig da heller ikke konkret til, hvordan en kommende vejpakke skal håndtere spørgsmålet chaufførernes løn- og arbejdsvilkår. Skal det stadig være muligt at køre interne transporter i andre EU-lande på hjemlandets vilkår, sådan som det sker i dag? Eller skal den tyske, franske, østrigske og italienske model gælde, hvor værtslandets mindsteløn er minimum, også for de udenlandske chauffører?

Den danske deltagelse i alliancen er en fortsættelse af en strategi for alliancer, som den tidligere transportminister, Pia Olsen Dyhr satte i værk. Alligevel kan det virke overraskende, at den liberale Liberal Allianceminister, Birk Olesen optrådte på mødet i Paris. Så sent som på et samråd i Folketinget i sidste måned, kaldte han spørgsmålet om piratkørsel for “et marginalt problem.” Men den nye VLAK-regering har tilsyneladende valgt at fortsætte de to forrige regeringers bestræbelser. (brink)

 Back to Top