Bookmark and Share

LO tager afstand fra ”lønmodtagerfjendske” EU-forslag


Sådan præsenterer Stoiberudvalget selv deres mission på forsiden af rapporten, hvor bureaukratiet (red tapes) klippes over med let hånd

Den længe ventede EU-rapport om deregulering er klar, en tredjedel af udvalget har lavet alternativ rapport i protest
14. oktober 2014

- Gid den må ende på bageste hylde, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

LO tager kraftigt afstand fra en EU-rapport, der anbefaler forringelser for EU’s lønmodtagere og forbrugere. Dansk fagbevægelsen er med i det mindretal i det såkaldte Stoiber-udvalg som har fremlagt en alternativ udtalelse.

Udvalget har været syv år undervejs med en række anbefalinger der skal ”mindske de administrative byrder” for EU’s erhvervsliv.  Undervejs har fagbevægelse og kritiseret udvalget for at ville deregulere til fordel for firmaerne og slække lønmodtagerrettighederne og forbrugerbeskyttelsen.

– Nogle af anbefalingerne er så lønmodtagerfjendske, at jeg inderligt håber, at rapporten ender på bageste hylde i en glemt reol. Fx betegnes mærkning af fødevarer, brugsanvisninger til medicin og krav om oplysning af lønmodtagernes rettigheder som ”administrative byrder” uden samtidig at anerkende de positive sider af disse former for beskyttelse af forbrugere og lønmodtagere. Rapporten er alt for ensidig til fordel for virksomhederne, siger Marie-Louise Knuppert.

Bl.a. derfor kan dansk fagbevægelse, der repræsenterer den europæiske fagbevægelse i Stoiber-udvalget, ikke bakke op om rapporten, og derfor har fagbevægelsen sammen med tre andre europæiske organisationer udarbejdet en alternativ udtalelse. 

Meningsløs regelskrotning

I udtalelsen vender organisationerne sig mod Stoiber-udvalgets forslag om, at hver gang, der indføres en ny EU-lov, skal en anden fjernes. Det kække princip kaldes ”One-in-one-out”.

– Vi har bestemt ingen ambition om at få så meget regulering som muligt. Men et ”one-in-one-out” regime er meningsløst. Fx betyder indførelse af forbrugerbeskyttelse ved køb og salg på internettet jo ikke, at andre reguleringer samtidig bliver overflødige, siger Marie-Louise Knuppert.

Udvalget fastholder et forslag om så vidt mulig helt at friholde små og mellemstore virksomheder for EU-lovgivning, det skal omfatte virksomheder med under 250 ansatte,

– Men det vil betyde, at en meget stor del af Europas virksomheder – og langt størstedelen af de danske virksomheder – undtages EU-regler. Mangel på fælles regulering åbner op for protektionistiske tiltag, og det modarbejder jo i høj grad det indre marked, siger Marie-Louise Knuppert. (brink)

 Back to Top