Bookmark and Share

LO: Kommissionen på tynd is
EU-Kommissionen er på kanten af traktatbrud, når den vil lette kravene til arbejdsmiljøet i små og mellemstore virksomheder, mener LO
29. maj 2013

EU’s kommissionens projekt ”smart regulering” bliver nu voldsomt kritiseret af LO’s næstformand Lizette Riisgaard for at smide arbejdsmiljøet ud med badevandet.

LO er dybt bekymret over det, som de betegner som Kommissionsformand Barrosos forsøg på at fritage små og mellemstore virksomheder fra arbejdsretlige direktiver. Planerne om deregulering er op kant med EU-traktaterne, mener landsorganisationen.

Kommissionen lægger op til at fjerne den skriftlige arbejdspladsvurdering for mindre virksomheder og lempe arbejdsmiljøreglerne. I rapporten tales både om mikro og ”små og mellemstore virksomheder”. Det nye begreb mikro-virksomheder dækker virksomheder med under 10 ansatte. Mens små og mellemstore virksomheder i EU går op til 250 ansatte

– Det risikerer at forringe den arbejdsretlige beskyttelse for titusindvis af lønmodtagere i Danmark, da langt de fleste danske virksomheder netop er små og mellemstore. Fx forsøger Barroso at lempe den arbejdsretlige beskyttelse i virksomheder, der udstationerer arbejdskraft til Danmark og hermed er underlagt udstationeringsdirektivet, siger LO’s næstformand
Lizette Risgaard.

– Det betyder bl.a., at det bliver endnu mere økonomisk fordelagtigt at importere billig arbejdskraft fra udlandet, mens danske lønmodtagere får endnu sværere ved at konkurrere om jobbene, siger hun.

Kommissionens rapport fra 2011 lægger op til at små og mellemstore virksomheder skal fritages eller have lempeligere vilkår i forhold til alle direktiver, der har med arbejdsretlige forhold at gøre.

LO mener, at Kommissionen bevæger sig på juridisk tynd is.

– Vi tvivler på, at det overhovedet er EU-retligt holdbart at gøre forskel på medarbejdere, der arbejder i henholdsvis små, mellemstore og større virksomheder, siger Lizette Risgaard.

LO henviser til, en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen, hvor LO’s ekspert i EU-ret, advokat Jørgen Rønnow Bruun og professor, dr. jur. Ole Hasselbalch har gennemgået Kommissionens rapport. I artiklen stiller de to eksperter spørgsmålstegn ved, om kommissionens planer for deregulering er i overensstemmelse med EU’s egne traktater.

LO har tidligere kritiseret regeringen for ikke at være opmærksom nok på den deregulering, Kommissionen har gang i. Nu har de igen rejst sagen overfor erhvervsminister Annette Vilhelmsen for at få ministeren til at rejse sagen over for sine kolleger i EU. (brink)Back to Top