Bookmark and Share

Lissabontraktaten: Landsret afgør om statsministeren skal på anklagebænken
I morgen afgør Østre Landsret om statsminister Lars Løkke Rasmussen havner på anklagebænken for grundlovsbrud
27. oktober 2009

Var det grundlovsbrud, da regeringen undlod at spørge vælgerne om Lissabontraktaten? Første skridt i en afklaring af det spørgsmål bliver taget i morgen, når retten afgør, om en gruppe borgere får lov til at stævne statsministeren og udenrigsministeren for grundlovsbrud og magtfordrejning.
I stævningen anklages statsministeren for at have gjort sig skyldig i brud på grundlovens paragraf 20, der fastslår, hvornår der skal udskrives en folkeafstemning. Et andet punkt handler om
”magtfordrejning”.

- Lissabon-traktaten giver øget magt til EU, og dermed ændrede betingelser for demokratiet i Danmark. De to ministre har ikke fulgt grundloven, siger juraprofessor Ole Krarup.

De 38 sagsøgerne spænder over fagforeningsfolk, bl.a. fra Fagbevægelsen mod Unionen, kunstnere, forfattere, præster og politikere fra flere partier.

- Hvis man uden videre kan bryde grundloven, så ryger vores demokrati. Derfor er vi gået i retten, sagde en af dem, sangeren Niels Hausgaard ved sagens start.

Optimisme før afgørelse

Sagsøgerne er optimistiske og peger på, at en dom i juni måned i en lignende sag ved Tysklands forfatningsdomstol førte til at det tyske parlament måtte ændre lovgivning for at kunne tiltræde traktaten.
Østre Landsret træffer den foreløbige afgørelse om sagsøgernes ret til at stævne statsministeren og udenrigsministeren ved et kort retsmøde onsdag den 28. oktober kl. 12.00 i

Dramaet om Lissabon-traktaten er stadig ikke slut, selvom de seneste signaler fra Tjekkiets præsident kan tolkes som om, han er klar til at skrive under på traktaten, hvis han får en række politiske erklæringer.
Forudsætningen er dog, at Tjekkiets Forfatningsdomstol siger god for traktaten. Domstolen mødes i dag og afgørelsen ventes inden for en uge.

Den tjekkiske præsident, Klaus bakker i en skrivelse til forfatningsdomstolen op om de 17 tjekkiske senatorer, som har anlagt sagen. Senatorerne mener, at Lissabontraktaten er i strid med den tjekkiske grundlov, fordi den overfører magt til EU.
Han efterlyser også en afgørelse om, hvorvidt Lissabontraktaten ændrer forudsætningerne for Tjekkiets tiltrædelse til EU så grundlæggende, at der skal udskrives en ny folkeafstemning om tjekkisk medlemskab.
- Lissabontraktaten indeholder forpligtigelser, som de facto betyder opgivelse af de nogle af kendetegnene ved en suveræn stat. Forfatningsdomstolen skal derfor tage stilling til et spørgsmål, som er absolut fundamentalt for vores lands fremtid, skriver Klaus. (brink)

 Back to Top