Bookmark and Share

Landsret skærper bøder for ulovlig cabotage-kørsel
Et polsk og et dansk selskab får skærpet bøderne for ulovlig cabotagekørsel.
21. december 2017

Den 19. december afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor et polsk selskab blev dømt for ulovlig cabotagekørsel. Det dansk selskab fra Sønderjylland, som var ”koncernforbundet” med det polske, blev dømt for medvirken til den ulovlige cabotagekørsel.

EU’s regler for såkaldt cabotagekørsel tillader en udenlandsk virksomhed at køre køre tre nationale transporter (cabotage) med det samme køretøj i Danmark efter det har afleveret en indgående transport i landet. De tre transporter skal finde sted inden for 7 dage fra afslutningen af den indgående internationale transport.

Ifølge fagbevægelsen foregår der systematisk omgåelse af cabotage-reglerne, så der i praksis er en flåde af udenlandske køretøjer, som permanent opererer i Danmark. Men i det her tilfælde klappede politiets fælde tilbage i 2015. Og nu har landsretten ikke bare stadfæstet dommen men forhøjet bøderne: Det polske selskab fik forhøjet bøden fra 160.000 kr. i byretten til 197.000 kr. Mens det danske selskab skal bøde 140.000, hvor byretten havde idømt det 100.000 kr. i bøde.

Sagen startede i foråret 2015, hvor Tungvognscenter Syd i Sydøstjyllands Politi standsede en polsk lastbil, der kørte for det polske selskab. Det blev begyndelsen til en efterforskning, der viste, at der i en periode i april og maj 2015 ikke var styr på forholdene.

- Der var kørt for mange cabotageture, der var kørt ud over de tilladte syv dage, og dokumentationen var mangelfuld. Der var heller ikke blevet betalt vejbenyttelsesafgift, siger Pernille Moesborg, specialanklager ved Tungvognscenter Syd.

Selskaberne har under sagen hævdet, at der ikke var tale om cabotage, men derimod om internationale transporter. Hverken by- eller landsretten har fulgt dette synspunkt.

- Byretten i Kolding lagde ved dommen af 17. maj 2017 blandt andet vægt på, at de to selskaber var koncernforbundne, at direktøren i det danske selskab var kørselsleder i det polske, og at det var ham, der disponerede over lastbilerne, som alle var ejet i det polske selskab. Samlet fandt byretten, at der var en sådan sammenblanding af aktiviteterne, at det danske selskab skulle straffes for medvirken. Den vurdering har landsretten stadfæstet, siger Pernille Moesborg. (brink)

 Back to Top