Bookmark and Share

Kommissionen får gult kort til udstationeringsdirektiv
EU-kommissionens bliver nu tvunget til at genoverveje forslag til nyt udstationeringsdirektiv efter 12 parlamenter har vendt tommelen ned
11. maj 2016

EU-kommissionens forslag til nyt udstationeringsdirektiv strider mod det såkaldte nærhedsprincip, det mener en stribe medlemslandes parlamenter. Som har sendt kommissionen et såkaldt gult kort.

Der er sendt nok gule kort fra de nationale parlamenter til, at kommissionen nu bliver tvunget til enten helt at trække forslaget, eller ændre det, så det tager hensyn til parlamenternes indvendinger. Endelig kan kommissionen vælge at fastholde forslaget med en ”god” begrundelse”.

Et flertal uden om regeringen vedtog i sidste uge at sende en ”begrundet” udtalelse til kommissionen, de samme er sket i en række andre parlamenter, så der samlet er mere end en tredjedel af parlamenterne, som har reageret, det udløser det gule kort. Det er kun sket tre gange siden ordningen blev indført i 2009.

Junkers løfte

Forslaget til nyt udstationeringsdirektiv skulle ellers være kommissionens svar på den europæiske fagbevægelses gentagne krav om at få rullet en række domme fra EU-domstolen tilbage, domme som har begrænset fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at sikre udstationerede arbejdere lige vilkår, når de arbejder i et andet EU-land.

Kommissionens formand Juncker har givet udtryk for, at han sådan set går ind for ”lige løn for lige arbejde på samme sted.” En formulering som vakte forhåbninger i fagbevægelsen. Forslaget til nyt direktiv levede ikke op til den ambition, tværtimod rejste det nye bekymringer.

Flertallet i Folketinget peger i deres skrivelse på, at det nye direktiv ikke giver tilstrækkelige garantier for, at der ikke sker en indskrænkning i medlemsstaternes kompetence til at definere løn og arbejdsvilkår, en kompetence EU aldrig formelt har haft. Med LO’s og de andre hovedorganisationernes formulering, så risikerer vi med direktivet at rykke mere magt over til EU-domstolen. Det samme gælder for forholdene for vikarer, hvor den nationale kompetence til at regulerer også udfordres, mener flertallet.

Løn er konkurrenceparameter

Udover Danmark er det en næsten samlet blok af østeuropæiske medlemslande, som står bag den begrundede udtalelse.

De andre parlamenter peger på andre problemer i forslaget end det danske. De gennemgående argumenter er, ifølge Folketingets EU-konsulenter, at forslaget ”vil begrænse mobiliteten i Europa til skade for konkurrenceevnen.” Og at, ”løn er en legitim konkurrenceparameter, og princippet om lige løn for lige arbejde vil først kunne indføres, når levevilkårene i Europa er udlignede.” De peger også på, at ”der har ikke været tilstrækkelig konsultation af arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau, og at konsekvensanalyserne er utilstrækkelige, og endelig ”vil forslaget medfører negative økonomiske konsekvenser og administrative byrder for små og mellemstore virksomheder.”

Trak forslag om kontrol med strejkeretten

Som nævnt er det kun tredje gang, at kommissionen står overfor modvillige parlamenter. I 2012 var det også arbejdsmarkedsspørgsmål, som udløste protester, da kommissionen foreslog at regulerer konfliktretten. Dengang valgte de helt at trække forslaget, selvom de i øvrigt afviste, at forslaget var i strid med nærhedsprincippet. (brink)Back to Top