Bookmark and Share

Kandidater støtter krav om social protokol
Topkandidater siger ja til den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav om en social protokol, som sætter faglige rettigheder over markedet
13. maj 2009

Fagbevægelsen mod Unionen har spurgt en række af spidskandidaterne om de støtter den europæiske fagbevægelse EFS’s krav om en tilføjelse til en kommende Unions-traktat, så retten til at konflikte for at hæve udenlandske arbejderes niveau bliver sikret.
- Ja, jeg støtter bestemt den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol. Den skal både sikre konfliktretten, men også slå fast, at hensynet til de sociale rettigheder skal veje tungere end hensynet til markedet, siger Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU.
- Krav om en social protokol må efter min mening rejses til Lissabon-traktaten. Den blev jo forkastet af den irske befolkning – især arbejderne – og er derfor ikke trådt i kraft. Der er ingen grund til at vente til en senere traktatændring – i sær ikke i disse tider med krise og arbejdsløshed, siger han.
- Nede i EU-parlamentet har jeg underskrevet en erklæring om, at jeg efter valget kun vil stemme for en ny Kommission eller Kommissions-formand, som forpligtiger sig til snarest at revidere udstationerings-direktivet, så det forbyder underbetaling af udstationerede arbejdere. Jeg vil godt opfordre alle andre kandidater til også at bakke op om den erklæring, siger Søren Søndergaard. 
Også SF spidskandidat, Margrete Auken svarer klart ja til spørgsmålet.
Selvom Socialdemokraternes, Dan Jørgensen ikke svarer direkte på spøgsmålet, så støtter han ”100% retten til at konflikte og dermed støtter han også fagbevægelsens krav om dette
- men han deler ikke præmissen om at traktaten faktisk undergraver den
mulighed. Derfor giver det ikke mening at svare på spørgsmålet”, skriver hans medarbejder i en mail til redaktionen.

Naivt folketing

- Ja. Jeg mener det er meget vigtigt at konfliktretten sikres – og jeg synes faktisk at den danske regering og det danske folketing har opført sig alt for uansvarligt og naivt i dette spørgsmål, siger Hanne Dahl, Junibevægelsen.
- Hvis retten til konflikt skal sikres, så skal der netop en såkaldt “protokol” til – det har vi faktisk i JuniBevægelsen også forgæves foreslået, men folketinget har ikke ville lytte, siger hun. (brink).Back to Top