Bookmark and Share

Irsk LO vil slås for konfliktret


- Det vigtigste er, at Europas arbejdere effektivt sætter en stopper for kapløbet mod bunden, når det gælder løn- og ansættelsesvilkår, siger Jack O’Connor

Efter irsk ja til Lissabon kræver irsk LO nu garantier for overenskomster og strejkeret
05. oktober 2009

Mens Europas ledere ånder lettet op efter det massive irske ja til Lissabontraktaten, så melder irsk LO sig straks på banen med krav om EU garantier for konfliktretten.
Præsidenten for irsk LO Jack O’Connor kalder nu hele den europæiske fagbevægelse til kamp for at gennemtvinge garantier for konfliktretten.
I en kommentar efter den irske afstemning siger han, at Lissabontraktaten ikke er nogen garanti mod risikoen for social dumping.
Han hæfter sig ved, at strejkeretten er nævnt i traktatens opsummering af rettigheder. Men den ret findes ikke i irsk lov, og regeringen har vægret sig ved at fremsætte lovforslag, som garanterer retten til at indgå kollektive aftaler og strejke.
Men efter det irske ja, vil den irske fagbevægelse nu have den ret lovfæstet i Irland.
- Men vi forbereder også et initiativ til en europæisk kampagne for de samme rettigheder i hele EU, som vi håber den Eruopæiske Faglige Sammenslutning (EFS) vil stå i spidsen for, siger Jack O’Connor.
EFS har længe krævet udstationeringsdirektivet ændret, så det bliver tilladt at kræve mere end minimumsløn for arbejdere der er udstationeret i andre EU-lande. Desuden kræver EFS en social protokol i tillæg til Lissabontraktaten. Den sociale protokol skal sikre at faglige rettigheder står over kapitalens fri bevægelighed i det indre marked.
- Fagbevægelsens kampagne skal handle om de krav. Det er ikke så afgørende, hvornår Lissabontraktaten træder i kraft. Det vigtigste er, at Europas arbejdere effektivt sætter en stopper for kapløbet mod bunden, når det gælder løn- og ansættelsesvilkår, siger Jack O’Connor. (brink)Back to Top