Bookmark and Share

International støtte til græske arbejdere
Det globale ”LO” og den Europæiske Faglige Sammenslutning kræver, at angrebene på den græske arbejderklasse stopper nu
31. marts 2017

ITUC, som er paraplyorganisation for den organiserede fagbevægelse globalt går nu ind i forsvaret for de faglige rettigheder i Grækenland. Sammen med den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS opfordrer de først og fremmest den internationale valutafond, IMF til at stoppe sin insisteren på yderligere pensionsnedskæringer og deregulering af det græske arbejdsmarked.

Støtten fra den internationale fagbevægelse kommer på et tidspunkt, hvor der den græske regering og Trojkaen (IMF, EU og centralbanken) endnu engang har højdramatiske forhandlinger om betingelser for udbetalingen af en lånrate til landet.

En talsmand for IMF sagde i sidste uge at IMF ”især går efter pensions- og arbejdsmarkedsreformer”, skriver EFS og ITUC i en fælles udtalelse.
- Men græske arbejdere lider allerede under et voldsomt fald i levestandarden. Nedskæringer og dereguleringer, som er dikteret af kreditorerne siden 2010, har inkluderet reduktion af minimumslønnen, pension og udbredelsen af kollektive forhandlinger, hedder det.

- Græske arbejdere har båret næsten hele byrden af krisen, som begyndte i 2008: Lønningerne er faldet, pensioner er blevet beskåret og en fjerdedel af arbejdsstyrken er stadig uden arbejde, siger generelsekretæren for ITUC, Sharan Burrow.
Med henvisning til en ILO-rapport fra sidste år konstaterer hun at, de kollektive aftalers udbredelse er faldet voldsomt: Fra 70 procent før krisen til kun 10 procent i 2015.

- En fortsat svækkelse af arbejdernes kollektive rettigheder vil ikke hjælpe Grækenland tilbage på en kurs for økonomisk genopretning. Tværtimod vil de forstærke den alarmerende tendens til voksende ulighed i landet, siger Sharan Burrow.

Angreb på den sociale model

EFS generalsekretær Luca Visentini mener, at IMF seneste forsøg på yderligere at svække de faglige rettigheder i Grækenland er et angreb på den sociale model i Europa.

- Arbejdere og arbejdsgivere – hvor 95 er i mikrofirmaer – har brug for kollektive forhandlinger på sektorniveau, de har ikke brug for kollektive fyringer, siger han, med henvisning til, at Trojkaen allerede i 2012 fik gennemtrumfet, at de græske arbejdsgivere kan se bort fra sektoroverenskomsterne og lave lokale aftaler med andre end fagbevægelsen. IMF’s kræver i denne omgang, at det skal være lettere for arbejdsgiverne at varsle massefyringer.

Vinsentini henviser også til et brev fra Kommissionsformand Juncker til den græske statsminister Tsipras, hvor Juncker forsikrer, at ”kollektive forhandlinger og strejkeretten er et nationalt spørgsmål.., som Kommissionen ikke vil intervenere i i Grækenland.”

- Vi vil have, at IMF viser samme respekt for de græske arbejdere og virksomheder, i stedet for at påtvinge såkaldte ”reformer”, som vil medføre yderligere skade på den græske økonomi og sammenhængskraft, siger Luca Visentini.
Junckers brev kom efter Tsipras havde truet med ikke at underskrive den højtidelige erklæring i Rom i forbindelse med fejringen af EU’s 60 år netop fordi de græske arbejderes rettigheder er ”suspenderet”. Tsipras endte dog med at skrive under.

De to generalsekretærer forsikrer om deres solidaritet med det græske LO, GSEE og opfordrer den græske regering og de Europæiske modparter (EU og Centralbanken red.) til at forsvare de græske arbejderes rettigheder mod IMF’s seneste krav.

Spørgsmålet er, om der er en den kile i Trojkaen holdninger, som de to generalsekretærer med deres udtalelse forsøger at gøre større.

Meldingerne fra de stående forhandlinger tyder ikke på, at EU ikke står bag kravene om yderligere deregulering. Forskellen er måske, at IMF har formuleret kravene offentligt. (brink)

 

 Back to Top