Bookmark and Share

Holland strammer (også) grebet om piratkørsel
Holland melder sig nu i rækken af EU-lande som tager ensidige skridt for at bekæmpe social dumping på landevejen.
14. februar 2017

Holland kræver mindsteløn, når udenlandske firmaer kører cabotage

Fra 1. januar i år skal udenlandske lastbilchauffør, som udfører lokale transport i landet (cabotagekørsel) mindst aflønnes efter de hollandske regler for mindsteløn.
Ifølge den Internationale Transport Organisation (IRU) skal arbejdsgiveren kunne fremvise lønsedler, timesedler, ansættelseskontrakt og bevis for at lønnen er overført til chaufføren. Papirerne skal ikke ligge i lastbilen, men de skal kunne overføres til de hollandske myndigheder på forlangende.

I første omgang gælder kravet om mindsteløn cabotagekørsel, men ifølge ITD, så ”diskuteres” det i Holland, om det skal udvides til at gælde alle transporter.

Mindstelønnen er pt. 8,96 euro i timen, men hvis den hollandske transportoverenskomst bliver gjort bindende, så stiger mindstelønnen. Holland forlanger også, at de udenlandske transportører har en fast kontaktperson i landet. Og så gælder der i øvrigt et kædeansvar i hele transportkæden. Overtrædelse af reglerne har en maksbøde på 20.500 euro pr. overtrædelse.

Tidligere har Tyskland, Frankrig og Italien, Østrig og Norge (som er underlagt EU’s indre marked) valgt at trodse EU-kommissionen og indført mindsteløn for cabotagekørsel og for nogle af landenes vedkommende også for internationale transporter.

I sidste måned advarede transportkommissæren Violeta Bulc imod, at landene tog ensidige skridt. Hun har tidligere signaleret, at mindstlønninger kunne være en løsning, men på en høring i EU-parlamentet i sidste måned understregede hun, at ”nationale mindstelønninger ikke skal ”indføres stykke for stykke”.

Stop for ”weekend” i førerhuset

Samtidig med at stramme grebet om cabotagekørslen generelt, så var der også medvind i det hollandske retssystem til kampen mod social dumping.
En hollandsk domstol satte måske en stopper for den udbredte praksis, at østeuropæiske chauffører tilbringer måneder i deres førerhuse.

Den praksis er ulovlig, chaufførerne må ikke tilbringe deres ugentlige hviletid i førerhuset, fastslog domstolen i en sag mod det store vognmandsfirma Brinkman Trans Holland, som står for en stor del af IKEA’s transport.
Samtidig slog domstolen fast, at firmaets brug af moldaviske og polske chauffører kun havde til formål at omgå den gældende overenskomst. Firmaet skal overholde overenskomsten og straks stoppe med at lade chaufførerne overnatte i førerhuset i weekenderne.

Det har EU sådan set forbudt siden 2006, men på linje med f.eks. i Danmark, så har spørgsmålet om chaufførernes ugentlige hviletid aldrig været håndhævet i Holland. For nylig afviste den hollandske transportminister at følge en vedtagelse fra det hollandske underhus, som krævede at EU-forordningen skulle håndhæves. Nu kræver domstolen hviletiden overholdt, og det skal koste en bøde på 5.000 euro, hvis den overtrædes.

- Vi er tilfredse med at dommeren er enige med os og har sat en stopper for ræset mod bunden her, siger Edwin Atema fra fagforbundet FNV. (brink)

 Back to Top