Bookmark and Share

Håndhævelsesdirektiv stopper ikke social dumping


- Hr. Barroso svigtet sit løfte om at løse problemerne med fejlfortolkningen og implementeringen af Udstationeringsdirektivet. Det er dybt frustrerende og skuffende. En styrkelse af selve direktivet haster mere end nogensinde, siger Bernadette Ségol

Den Europæiske Faglige Sammenslutning er skuffet over direktiv om udstationerede arbejdere og kræver reglerne for udstationering helt ændret
22. april 2014

- I stedet for ikke at styrke håndhævelsen af et svagt direktiv om udstationering, så burde EU-parlamentarikerne i stedet kræve en revision af Udstationeringsdirektivet og en klar anerkendelse fra EU om, at det indre marked ikke er vigtigere end arbejderrettigheder, siger EFS’ generalsekretær, Bernadette Ségol.

Hendes udtalelse falder efter at EU-parlamentet har vedtaget det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som angiveligt skal stramme op på kontrollen med udstationerede arbejderes vilkår.
EFS kritiserer EU-parlamentet for at undlade at stemme for alle de ændringsforslag til direktivet, som kunne have styrket kampen mod social dumping.

- I bedste fald er det mislykkedes for EU-parlamentet at styrke håndhævelsen af det, som må betegnes som svage minimumsrettigheder for dem, der arbejder midlertidigt i andre medlemslande, siger Bernadette Ségol.

- I værste fald underminerer det mulighederne for de lande, som forsøger at gennemføre direktivet til at gøre det i fremtiden, siger hun med henvisning til, at medlemslandenes tiltag mod misbrug af udstationerede arbejdere skal overvåges og godkendes af EU-kommissionen ud fra et princip om, at kontrollen skal være ”proportionel.”

Begrænset kædeansvar?

EFS peger på at landene som i dag har kædeansvar kan komme i problemer.

- Et eksempel på at vedtagelsen (af direktivet red.) svækker håndhævelsen er spørgsmålet om underentrepriser. Otte medlemsstater have national lovgivning, som gør alle led i kæden ansvarlige for kontraktbrud som f.eks. manglende lønudbetaling. Håndhævelsesdirektivet, som parlamentet har vedtaget tillader kun sådanne love, så længe de er ”proportionelle” – det giver EU-kommissionen grønt lys til at screene lovgivningen i lyset af angiveligt vigtigere spørgsmål om det indre marked, advarer EFS.

Direktivet åbner dels for et kædeansvar i byggeriet, dog kun i et enkelt led, så hovedentreprenøren kan holdes ansvarlig for den første underentreprenørs forseelser. Men direktivet lægger samtidig op til, at hovedentreprenøren kan slippe fra kædeansvaret, hvis han har udvist ’fornøden omhu’. Det bliver i første omgang op til landene selv at afgøre, hvad der er fornøden omhu, når det gælder behandlingen af udenlandske arbejdere.

For rettidig omhu?

Måske var LO for rettidig ude, da de for to år siden aftalte med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen, hvad en dansk model for kædeansvaret i direktivet kunne være. Dengang aftalte parterne, at hovedentreprenøren kunne undgå kædeansvar, hvis han sikrede, at underentreprenøren er tilmeldt RUT-registret.

I dag afviser LO formand, Harald Børsting over for Ugebrevet A4, at den model stadig holder:

- Jeg har slet ikke lagt mig fast på, om det skal være den model. Vi har sagt, at det godt kan være, det kan løses i den kontekst, der hedder RUT. Men ikke med det RUT, vi kender. For det register er ikke nær tilstrækkeligt til at sikre, at de krav, som direktivet stiller, er opfyldt. Så hvis man skal den vej, kræver det en total forandring af RUT, siger han til A4.

Til gengæld holder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fast i aftalen:

- Det var et fælles ønske og krav fra LO og DA i enighed, at man som arbejdsgiver skulle kunne frigøre sig fra kædeansvaret ved at foretage en korrekt anmeldelse til RUT, skriver hun i en mail til A4.

Fem år uden løsning

Håndhævelsesdirektivet har været undervejs siden sidste EU-parlamentsvalg og var angiveligt tænkt som et forsøg på at ”rette op” på Lavaldommen, som med et slag forandrede fagbevægelsens muligheder for at sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Dengang søgte formanden for EU-kommissionen, Barroso genvalg og forsikrede EU-parlamentet om, at EU-domstolens dom over de svenske bygningsarbejdere i Lavalsagen, var udtryk for en forkert tolkning af udstationeringsdirektivet.

I september 2010 sagde han til EU-parlamentet:

- Jeg har klart udtrykt min respekt for de grundlæggende sociale rettigheder og til principperne for den fri bevægelighed for arbejdere. Fortolkningen og implementeringen af Udstationeringsdirektivet fejler på begge punkter. Derfor er jeg besluttet for så snart som muligt at foreslå en regulering, der kan løse de problemer, som er opstået. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt at revidere direktivet, så vil vi ikke tøve med at gøre det, sagde Barroso dengang i 2010.

I dag siger EFS generalsekretæren:

- Hr. Barroso svigtet sit løfte om at løse problemerne med fejlfortolkningen og implementeringen af Udstationeringsdirektivet. Det er dybt frustrerende og skuffende. En styrkelse af selve direktivet haster mere end nogensinde, siger Bernadette Ségol. (brink)

 Back to Top