Bookmark and Share

Græske faglige søger europæisk solidaritet


Græsk fagbevægelsen har gennemført talrige generalstrejker mod krisepolitikken, nu appellerer de til europæisk solidaritet

Græsk appel om støtte til kravet om genopretning af kollektive overenskomster
17. december 2015

Faglig appel om støtte til de græske fagforeninger kamp for genindførelse af kollektive aftaler i landet. Trojkaen (EU, IMF og Centralbanken) afskærer det græske parlament fra at genoprette faglige rettigheder og kollektive forhandlinger.

En gruppe græske faglige aktivester appellerer nu til europæisk solidaritet med en opfordring til europæiske kolleger og fagforeninger om at vise deres støtte til deres kamp. De opfordrer til, at forbund fagforeninger og enkeltpersoner underskrive en appel om at stoppe den fortsatte undergravning af de faglige rettigheder, som foregår ikke bare i Grækenland men i hele Europa.

Det er det faglige netværk Alter Summit, som bringer appellen på deres hjemmeside med en mail-adresse (.) som man opfordres til at sende sin støtteerklæring til.

Stop kuppet: Kollektive overenskomster nu, lyder appellen. ”Vi har brug for jeres støtte for at få vedtaget en lov i det græske parlament om beskyttelse af faglige rettigheder og en effektiv genopretning af de kollektive aftaler… Vores mål er at skabe et tvær-europæisk pres som kan stoppe ”institutionernes” kup, som ikke tillader at loven vedtages”, hedder det i appellen. Institutionerne er den såkaldte trojka med EU, IMF og

Centralbanken som ikke vil tillade, at de ”arbejdsmarkedsreformer”, som har sat fagbevægelsen ud af spillet bliver rullet tilbage. Især IMF har markeret en stærk modstand mod at få genoprettet de faglige rettigheder i Grækenland.

I Grækenland er det lykkedes den neoliberale politik at ødelægge de faglige rettigheder. Tallene taler for sig selv, skriver de græske aktivister: Ødelæggelsen af de kollektive forhandlinger har ført til lønnedskæringer på op til 40 procent. Næsten hver tredje arbejder i den private sektor har en nettoløn på 300 euro om måneden, og er ansat i ”fleksible” ansættelser som deltid, outsourcede job, job-rotation osv. 

I dag tjener næsten halvdelen (45 procent) af de græske arbejdere mindre end de 751 euro, som var mindstelønnen inden Trojkaen krævede den nedsat, i 2012 var det 17 procent. Opgørelser tyder på at flere hundrede tusinder grækeres arbejder sort og helt uorganiseret, og mange i den private sektor får udbetalt løn med op til et helt års forsinkelse. Samtidig står 1,5 million grækere uden arbejde.

Demokratisk europæisk problem

- I sådan en situation er vi ikke på jagt efter en ridder på en hvis hest der skal komme og redde os. Vi ved, at vores værdighed kun kan vindes gennem social kamp og organisering. Vi kæmper for at genoprette retten til kollektive overenskomster, så arbejdere kan organisere sig og kræve et værdigt liv. Vi kæmper for at eliminerer alle reguleringer, som er diktereret af memonrandaet (regeringens låneaftale med trojkaen red.), hedder det i appellen.

Grækerne gør det klart, at det ikke er et græsk problem alene, den sammen udvikling er set i både Portugal og Spanien, senest er den finske regering i gang med indgreb som i høj grad ligner.

- At fratage er land retten til at etablere kollektive forhandlinger er en sag, som vedrører alle europæiske arbejdere. Det handler om demokratiet selv. Institutionernes kup må stoppes. De græske arbejderes kamp for kollektive aftaler er en fælles kamp for alle europæiske arbejdere for anstændigt arbejde, faglige rettigheder og et værdigt liv, slutter appellen. (brink)Back to Top