Bookmark and Share

Giv Kommissionen et par gode råd
EU-kommissionen beder om gode råd til ny arbejdsmiljøstrategi, den gamle var ikke populær hos arbejdsmarkedets parter
04. juni 2013

- Hvordan kan vi sikre at de små og mellemstore virksomheder slipper lettere om ved arbejdsmiljølovgivningen og samtidig ”i høj grad” overholder arbejdsmiljølovgivningen? Den nød vil EU-kommissionen gerne have hjælp til at knække.

EU’s arbejdsmiljøstrategi er for længst udløbet, og den europæiske fagbevægelse har længe krævet, at den annoncerede afløser for perioden 2013-20 kom på bordet. Det er ikke sket, men 31. maj præsenterede kommissionen endelig en evaluering af den hidtidige strategi, bl.a. baseret på en omfattende rapport fra danske Cowi.

Samtidig efterlyser kommissionen gode råd til indholdet i en ny strategi. Spørgsmålet er sendt i offentlig høring og organisationer og enkeltpersoner inviteres til at give sit besyv med på et net-baseret spørgeskema.

Her skal man udfylde 20 spørgsmål for at være med, men spørgsmålet om virksomhedernes byrder er centralt for kommissionen. Den har i forvejen gang i et stort projekt med smart regulering, som skal lette virksomhedernes byrder generelt, og her er ”arbejdsmilbureaukratiet” i fokus. Kommissionen har lagt op til, at det man kalder små og mellemstore virksomheder (op til 250 ansatte) og mikrovirksomheder (op til 10 ansatte), skal helt eller delvist fritages for kommende lovgivning. Det vil i praksis omfatte 95 procent af de danske arbejdspladser.

LO mener, at kommissionen bevæger sig på kanten af et traktatbrud, hvis de fritager mindre virksomheder for arbejdsmiljølovgivningen.
Alligevel spørger kommissionen direkte:

- Hvilke initiativer vil du foreslå for at lette den reguleringsmæssige byrde for SMV’er og mikrovirksomheder, herunder at mindske omkostninger til overholdelse af regler og den administrative byrde, mens man sikrer, at SMV’er og mikrovirksomheder i høj grad overholder lovgivningen om arbejdsmiljø?

”Begrænset interesse”

Selvom Cowi i sin evaluering konkluderer, at strategien har været ”relevant,” så er der plads til forbedringer.
Cowi konstaterer, at der har været en begrænset forbindelse mellem implementeringen af arbejdsmiljøstrategien og den såkaldte sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter.

- De europæiske sociale parter (fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer red.) har følt begrænset ejerskab til strategien og har hovedsageligt implementeret de dele af strategien, som de ville have implementeret alligevel, hedder det.

Høringsfristen er 8 uger, men der er ingen garanti for, at processen overhovedet fører til, at EU får sig en arbejdsmiljøstrategi for de kommende syv år, konstaterer Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS i en kommentar.

- Endelig ser vi, at kommissionen har anerkendt behovet for at gøre noget for sikkerhed og sundhed på arbejdet, men hvor er den nye strategi? Hvor er svaret på forringelserne af arbejdsvilkårene og intensiveringen af arbejdstempoet? EU må give svar på de alvorlige spørgsmål straks, siger Judith Kirton-Darling fra EFS.
Som EFS læser de 20 spørgsmål, som man skal besvare, så viser de, hvor lidt entusiasme kommissionen udviser, når det handler om at udvikle en social politik.

- Høringen garanterer ikke, at EU får en ny arbejdsmiljøstrategi. Den er kun med til yderligere at forsinke processen. Faktisk skulle den nye strategi have været færdig for et halvt år siden, lyder det fra EFS, som henviser til, at både parlament og diverse høringsorganer har været klar med konkrete forslag til en ny strategi siden 2011. (brink)

 Back to Top