Bookmark and Share

Gennembrud i tyske ok-forhandlinger


Omkring halvanden million medlemmer af IG Metall har været involveret i "advarselsstrejkerne"

Det tyske metalarbejderforbund, IG Metall har indgået en overenskomstaftale med arbejdsgiverne i delstaten Baden-Württemberg i det sydvestlige Tyskland
06. februar 2018

Aftalen indebærer udover lønstigninger på 4,3 procent også et gennembrud for kravet om mere fleksibel arbejdstid – vel at mærke på arbejdernes betingelser. Overenskomsten dækker 900.000 i beskæftigede i delstatens metal- og elektronikindustri.

- Overenskomst er en milepæl på vej mod et moderne arbejdsmarked med selvbestemmelse, siger formanden for IG Metall, Jörg Hofmann, efter aftalen blev indgået i Stuttgart.

IG Metalls centrale mål i ok-forhandlingerne har været at sikre sig en ”rimelig” del af de overskud som industrien indkasserer og samtidig mere selvbestemmelse over arbejdstiden, det har været udmøntet i et krav om at sikre ansatte med børn eller et plejebehov i familien ret til 28 timers arbejdsuge i op til to år, med ret til at vende tilbage på fuld tid. Desuden forbedringer for skifteholdsarbejderne. Ifølge Metalbossen er de mål nået med aftalen i Baden-Württemberg.

- Fleksibilitet været et privilegium for arbejdsgivere, og for første gang har medarbejderne nu en bindende ret til kortere arbejdstid - for sig selv, for deres helbred for deres familier, siger Jörg Hofmann.

Resultatet faldt på plads natten til tirsdag efter 13 timers forhandlinger. Metalarbejderforbundet havde oprindelig krævet 6 procents lønstigning, mens arbejdsgiverne tilbød omkring det halve.

Strejker banede vejen

Aftalen kom efter at metalarbejderne i hele Tyskland har bakket op om forhandlerne med punktstrejker i januar. Fredag blev flere af Tysklands største bilfabrikker ramt af 24 timers punktstrejker, fordi arbejdsgiverne ikke ville acceptere IG Metalls krav.

Den 24 timer lange arbejdsnedlæggelse på udvalgte områder satte samlebåndene i stå hos blandt andet BMW, Daimler, Audi, Porsche og underleverandører til bilindustrien.

I alt nedlagde omkring 300.000 medlemmer af fagforeningen arbejdet i løbet af fredagen, skriver Flensborg Avis.

IG Metal havde også gjort klar til en storkonflikt, hvis arbejdsgiverne ikke ville gå til biddet.

Metalbossen takker da også de omkring 1,5 million medlemmer, som har støttet metals krav ved at deltage i kortvarige advarselsstrejker og sidste uge 24-timers strejker.
- Det har gjort indtryk og eftertrykkeligt støttet IG Metalls mål. Vi har i denne overenskomstrunde vist, hvad der kan nås, hvis man har et klart mål og gennemfører det tålmodigt. Vi har demonstreret, at vi forsat kan udvikle og udfolde en solidaritet, som kan forme arbejdets fremtid, siger Jörg Hofmann.

Selvom nattens aftale kun dækker en enkelt delstat, så må man regne med, at resultatet på landsplan lægger sig tæt op ad aftalen. Det er i hvert fald hvad den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS forventer.

Fut på lønkampagne

Overenskomsten er som en appelsin i turbanen for den europæiske paraplyorganisation, EFS, som kalder den banebrydende.
EFS har i årevis kørt kampagne for lønforhøjelser overalt i Europa, ikke mindst det seneste halve år under parolen ”Europe needs a pay rice.” Men EFS har ikke mange muskler at sætte bag kravet, men har været henvist til argumenternes vægt og kampagner på de sociale medier.

- Europa har brug for lønstigninger, og alle er enige om at Tyskland har råd til lønforhøjelser. Overenskomsten er meget positiv, fordi den giver en substantiel lønstigning og giver fleksibilitet til arbejdende forældre eller med familie med behov for særlig omsorg, siger Peter Scherrer, næstformand i EFS.

- Aftalen bør inspirere til lønforhøjelser og bedre arbejdsbetingelser – ikke bare i Tyskland – men i virksomheder i hele Europa, og opmuntre arbejdere og fagforeninger til at organiserer for en fair aftale i alle EU-landene, siger Peter Scherrer. (brink)

 Back to Top