Bookmark and Share

Generaladvokat afviser angreb på hviletidsregel
En af EU-domstolens generaladvokater anbefaler at fastholde, at det er ulovligt, når lastbilchauffører tilbringer uger i køretøjet. Et længe ventet skridt på vejen mod at få loven overholdt, mener det europæiske transportarbejderforbund, ETF
06. februar 2017

Lastbilchauffører skal have mindst 45 timers sammenhængende hviletid om ugen, hvor de frit kan disponere over deres tid, og den kan IKKE tilbringes i førerhuset. Det fremgår af EU’s forordningen om vejtransport.
Men sådan er virkeligheden ikke. På rastepladserne i den vestlige del af unionen tilbringer østeuropæiske chauffører uger og måneder i træk i førerhuset deres ”fritid”.  En kendsgerning som ETF i flere år har forsøgt at få politikernes øjne op for.

Derfor er det en noget bagvendt måde, at sagen nu er endt for EU-domstolen:
I 2014 forbød Belgien (og senere Frankrig) den udbredte praksis, hvor udenlandske chauffører tilbringer deres ugentlige hviletid i førerhusene, og det blev fulgt op af kontante bøder, når politiet afslørede det.
Det fik et belgisk firma til at lægge sag an ved en nationale domstol, for at få underkendt loven. Domstolen sendte sagen videre til EU-domstolen for at få en vejledning.
Første trin i domstolens behandling kom i sidste uge, hvor domstolens generaladvokat kom med sin anbefaling til en afgørelse.

Og den er rimelig klar, generaladvokat, E. Tanchev konkluderer, at forordningen skal fortolkes sådan, at ”en fører ikke må tilbringe de regulære ugentlige hviletider som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 6, i køretøjet.” Og at Belgien er i sin gode ret til både at håndhæve forordningen og uddele bøder (1800 euro), når det belgiske politi opdager overtrædelser.

Generaladvokaten har behandlet sagen på baggrund af skriftlige indlæg fra parterne, kommissionen og en række medlemslande. Mens kommissionen og de fleste lande, støtter Belgiens tolkning, så er Estland og Spanien på transportfirmaets side.

Håndhæves ikke

Sagen er altså rejst, fordi Belgien begyndte at håndhæve forbuddet i 2014. I sin gennemgang af sagen henviser generaladvokaten til EU-kommissionens egen undersøgelse af, hvordan reglen fortolkes i 24 lande. I 19 af dem, var det ikke tilladt at holde hviletid i førerkabinen, mens det var ok i otte lande. Tre lande gav vognmændene frit valg.
Men som ETF har påpeget i årevis, så håndhæves forbuddet ikke, og sagen kom først på domstolens bord, at da Belgien og senere Frankrig rent faktisk begyndte at skrive bøder ud. Heller ikke det danske politi håndhæver forordningen, selvom 3F i årevis har peget på de usle vilkår, som udenlandske chauffører ”holder fri under” på de danske rastepladser.
Det belgiske og franske initiativ er blevet mødt af protester fra vognmandsorganisationerne, og ETF er bekymret over, at kommissionen tilsyneladende har skiftet synspunkt til fordel for en fortolkning til fordel for arbejdsgiverne.
- EU-kommissionen vil i forbindelse med ”vejpakken” tydeliggøre reglerne for dent ugentlige hviletid. ETF vil kun acceptere en måde at gøre det på: De kommende regler skal udspecificerer hvad arbejdsgiverne skal stille til rådighed for chaufførernes 45-timers hvile: Er hotel- eller motelværelse med eger bad og toilet og adgang til varme måltider. Alt mindre end det vil være en måde at legalisere social dumping i vejtransporten, hedder det i en kommentar fra ETF.
Selvom generaladvokaten er klar i spyttet, så er der ingen garanti for, EU-domstolen vil følge hans indstilling. Det er før set, at den endelige dom er gået stik modsat generaladvokaternes forslag.
Da EU-domstolen i 2007 kriminaliserede de svenske bygningsarbejderes konflikt mod det lettiske firma Laval, skete det efter at domstolens generaladvokats havde foreslået stort set den modsatte konklusion. (brink)Back to Top