Bookmark and Share

FTF vil have regeringen til at stå fast mod EU
EU’s planer om deregulering af arbejdsmiljøet skal stoppes, mener FTF, som vil have regeringen til at stå fast på lønmodtagernes rettigheder i EU
12. november 2013

EU-kommissionens såkaldte REFIT-plan vil svække arbejdsforholdene for millioner af arbejdere i EU, skriver FTF på deres hjemmeside.

Kommissionens udspil er en fortsættelse af den ”afbureaukratiseringbølge”, som skal ”lette byrderne for små og mellemstore virksomheder,” som det hedder i EU-kommissionens retorik. Bestræbelsen har været kritiseret i årevis af den europæiske fagbevægelse.

Alligevel fulgte kommissionen for nylig om et det nye REFIT-udspil, som skal sætte turbo på processen, som reelt vil friholde 90 procent af alle virksomheder i EU og også i Danmark for besværlige arbejdsmiljøregler. EU’s definition på små og mellemstore går op til 250 ansatte i en virksomhed, eller over 90 procent af alle.

- Det er den helt forkerte vej at gå, når EU vil svække sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for at komme ud af krisen. Jeg er meget bekymret over, at EU-kommissionen i sin nye vækststrategi kalder arbejdsmiljøregler for en ”byrde” for virksomhederne. Vi har brug for investeringer og nye job – ikke dårligere sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Derfor har FTF kontaktet Erhvervs-og vækstminister Henrik Sass Larsen om sagen. Kommissionen fik grønt lys fra EU’s stats- og regeringsledere på topmødet i sidste måne til at sætte
REFIT i gang, der var ingen indvendinger på topmødet - heller ikke den danske statsminister.

- Det er fint, at EU vil lette byrderne for de små og mellemstore virksomheder, så de kan skabe job og vækst. Men det duer ikke, at det sker på bekostning af arbejdsmiljøet og arbejdsforhold i 90 procent af alle virksomheder i EU. Det styrker virksomheden at have sunde og glade ansatte, der ikke bliver slidt ned eller kommer til skade på arbejdspladsen. Det er dokumenteret i flere undersøgelser, siger Bente Sorgenfrey.

Arbejdsmiljø i frit fald

EU-kommissionen vil også have nærmere på de eksisterende regler for bl.a. arbejdstid, udstationering og sæsonarbejde. Lige som kommissionen i forbindelse med annonceringen af REFIT meddelte, at en aftale om arbejdsmiljøet på frisørområdet vil blive skrottet, selvom de europæiske parter på området, er nået til enighed om en aftale. Tidligere er den slags frivillige aftaler automatisk blevet ”ophøjet” til EU-direktiver.

- Kommissionens og industriens holdning er mildest talt meget bekymrende og problematisk. Hvis EU lader små virksomheder slippe for arbejdsmiljøregler vil vi se hele brancher, hvor de ansattes arbejdsmiljø og helbred vil være i frit fald. Det handler ikke om afbureaukratisering, men forringelser for de ansatte, når man slækker på arbejdsmiljøreglerne, siger Bente Sorgenfrey.

REFIT eller PROFIT

Kommissionens planer møder også modstand hos medlem af 3F’s hovedbestyrelse Ole Nors, som også er Folkebevægelsens mod EU’s kandidat til EU-Parlamentet,

- Danmark og alle ansvarlige danske EU-politikere bør sige klart fra overfor EU-Kommissionens nye strategi for forringelser af arbejdsmiljø og sikkerhed på små og mellemstore arbejdspladser, siger han.

- Kommissionens nye strategi burde hedde ”profit” i stedet for ”refit”, for den handler om kynisk spekulation i en vækst af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme, siger Ole Nors. (brink)

 Back to Top