Bookmark and Share

Fortsat pres på EU for social protokol


EFS formanden sender brev til Sarkozy om konfliktretten

Den Europæiske Faglige Sammenslutning fortsætter sit pres på EU for at få social protokolhttp://www.eufagligt.dk/images/uploads/nb7.jpg
29. september 2008
 • Se EFS brevet på svensk

 • EFS forslag til en social protokol er nu havnet direkte på den franske præsident Sarkozys bord. Frankrig er pt. formand for EU, derfor mødtes EFS formand Wanja Lundby-Wedin og generalsekretær John Monks tidligere på året med den franske præsident for at gøre opmærksom på, at EF-domstolens domme i bl.a. Vaxholmsagen undergraver de faglige rettigheder. Dengang lovede Sarkoszy at se på sagen og sende en redegørelse for EFS forslag.
  Det er sket nu, i et brev til den franske præsiden argumenterer EFS for, at der bliver føjet en social protokol til EU-traktaten, så hurtigt som muligt. Samtidig foreslår de, at udstationeringsdirektivet ændres, så det ikke kan bruges til ublu konkurrence på lave lønninger.
  Det er fire domme fra EF-domstolen, som alle indskrænker både de faglige organisationers og medlemslandenes muligheder for at bekæmpe løndumping, som får EFS til at kræve at EU’s spilleregler laves om.
  - Dommene er en alvorlig udfordring for EFS og dets medlemsorganisationer: Hvordan skal man fastholde og forsvare normerne på arbejdsmarkedet i globaliseringens tidsalder? EFS mener ikke, at EF-domstolen til fulde anerkender at faglige organisationer skal forsvare sine medlemmer og arbejdstagerne i almindelighed mod ublu konkurrence på løn- og arbejdsvilkår, skriver de.

  Underordnet markedet

  - Det ser ud, som om EF-domstolen befæster et normhierarki, hvor markedsfrihederne står øverst i hierarkiet, og hvor kollektiver forhandlinger og kollektive kampskridt er underordnet, mener EFS.
  Konsekvensen er, ifølge EFS, at den organiserede arbejdskraft har begrænsede muligheder, når den vil reagere mod firmaer, som bruger det indre markeds frihed ubegrænset.
  EFS konstaterer at dommene betyder, at ethvert firma, som kommer ud i en grænseoverskridende konflikt, med henvisning til EF-dommene kan få stoppet en faglig konflikt mod dem. Balancen mellem arbejde og kapital er med dommen forrykket, skriver de.
  For at modgå konsekvenserne af EF-domstolens tolkning af EU-lovgivningen og justere balancen foreslår de, at EU-traktater får tilføjet en juridisk bindende protokol med følgende kernepunkter:
  Protokollen skal fastslå, at det indre marked ikke er et mål i sig selv men et middel til sociale fremskridt for EU-borgerne.
  Den skal slå fast, at økonomiske friheder og konkurrenceregler ikke er overordnet de grundlæggende sociale rettigheder og sociale fremskridt. I tilfælde af konflikt mellem de to, så skal de sociale rettigheder have forrang.
  De økonomiske friheder må ikke kunne tolkes som en virksomheds ret til at udnytte dem til at undgå eller omgå nationale sociale arbejdsmarkedsordninger og praksis, eller for at konkurrerer på lavere løn og dårligere arbejdsvilkår.
  Selvom de to EFS topfolk medgiver, at det kan blive svært for det franske formandskab at genåbne Lissabontraktaten, så mener de, at en social protokol kunne indgå som en del af løsningen efter det irske nej. (brink)  Back to Top