Bookmark and Share

Flertal klar med gult kort til EU-Kommissionen


- Vi kan ikke acceptere, at forhandle ud fra forslag, som er i strid med nærhedsprincippet, og som antaster den danske overenskomstmodel. Vi har jo ingen garanti for, at de problematiske sætninger bliver fjernet i forhandlingerne, siger Finn Sørensen.

Et flertal i folketingets beskæftigelsesudvalg afviser forslag til nyt udstationeringsdirektiv, fordi det strider mod ”nærhedsprincippet”
03. maj 2016

Mandag kunne Enhedslistens Finn Sørensen konstaterer, at et flertal i Folketingets Beskæftigelsesudvalget bakkede op om hans forslag om, at Kommissionen skal have et gult kort for sit forslag til revision af udstationeringsdirektivet.

Flertallet består af SF, DF, Socialdemokrater, Enhedslisten, Alternativet. Forudsætningen for at det ”gule kort” aktiveres er, at en tredjedel af medlemslandenes parlamenter også trækker det. Hvis det sker, skal kommissionen genoverveje forslaget. I 2012 stoppede det gule kort et forslag om at regulere strejkeretten, dengang valgte Kommissionen helt at trække forslaget.

- Det kan ikke nytte noget at tøve, når der kommer forslag fra Kommissionen, som griber ind i det danske overenskomstsystem. Vi har ingen garanti for, indgrebet bliver fjernet, hvis vi forhandler ud fra det forslag, som ligger, siger Finn Sørensen.

Hele proceduren med det gule kort handler om, at parlamenterne skal have mulighed for at stoppe forslag, som er i strid med EU’s såkaldte nærhedsprincip, og det er netop sagen her, mener partierne. Direktivforslaget rejser nemlig tvivl om, hvem der egentlig skal definere lønnen. Samtidig rejser forslaget også tvivl om den nationale kompetence, når det gælder vilkårene for vikarer. De faglige landsorganisationer har i deres høringssvar om det nye udstationeringsdirektiv advaret politikerne om, at hvis direktivets vedtages i sin nuværende form, så kan magten over lønforhold forskydes til fordel for EU-domstolen.

”National praksis” udgår

Problemet er, at en formulering i det eksisterende direktiv, som henviser til, at lønnen defineres i ”overensstemmelse med national praksis” er strøget i det nye direktiv. Det samme gælder bestemmelser, som skal sikre, vikarer får samme vilkår som nationale vikarer.

Konsekvensen er, at der rejses tvivl om den nationale kompetence på dette område, hedder det i udtalelsen fra Beskæftigelsesudvalget.

Flertallet minder også om, at ”Definitionen af aflønning samt vilkår for vikarer er medlemsstatskompetence. Det bør i lighed med gældende direktiv fremgå eksplicit af den reviderede udgave af direktivet,” hedder det.

En række Østeuropæiske lande er også utilfreds med direktivforslaget, men ud fra det modsatte synspunkt, de frygter at de udstationerede arbejdere mister deres ”konkurrencefordel”, hvis de skal arbejde på lige vilkår.

- Er du ikke bange for, at allierer dig de lande, som ikke ønsker lige vilkår?

- Nej, det er også derfor, vi i udtalelsen slår fast, at vi hilser de forbedringer, der trods alt er i forslaget velkommen. Vi har en anden dagsorden en de østeuropæiske medlemslandes. Det er vigtigt, at vi fra dansk side hele tiden er på mærkerne og sætter foden ned, når der er forslag, som griber ind i den danske model. Vi kan ikke acceptere, at forhandle ud fra forslag, som er i strid med nærhedsprincippet, og som antaster den danske overenskomstmodel. Vi har jo ingen garanti for, at de problematiske sætninger bliver fjernet i forhandlingerne, siger Finn Sørensen.

Foreløbig bliver direktivet gransket i ni medlemslande, som dog endnu ikke har udtalt sig om direktivet.

Udtalelsen fra Beskæftigelsesudvalget skal formelt vedtages af Folketingets EU-udvalg, som behandler sagen onsdag d. 4. maj.

- Vi vil fra Enhedslisten opfordre formanden for udvalget, Mette Gjerskov til at sætte sig i bevægelse for at samle opbakning i de andre parlamenter for det gule kort. Det lykkedes jo i forhold til strejkeretten, så det kan lade sig gøre, siger Finn Sørensen. (brink)Back to Top