Bookmark and Share

Fagligt Europa siger nej til CETA
Europæiske fagforeninger opfordrer EU-parlamentet til at afvise CETA-aftale, når parlamentet stemmer den 15. februar
08. februar 2017

Otte af de store europæiske faglige sammenslutninger opfordrer nu medlemmerne af EU-parlamentet til at afvise handelsaftalen med Canada, CETA, når den kommer til endelig afstemning i parlamentet d. 15. februar.

I en fælles erklæring peger de på en række ”fælles bekymringer” som CETA-aftalen giver anledning til. Og de afviser det ”Fælles fortolknings instrument” som EU og Canada vedtog som en slags manual til fortolkning af selve aftalen. Den ”fælles fortolkning” kom stil i sidste øjeblik inden underskrivelsen for at imødekomme den voldsomme kritik, som CETA har mødt.

Men den fælles fortolkning går ikke langt nok, når ikke langt nok i at afklare og adressere fagbevægelsens bekymringer, mener de. Derfor ”beder vi Jer om, ikke at godkende ratifikationen af CETA ved afstemningen d. 15. februar,” skriver de.
I erklæringen opregner de ens stribe af de problemer, som bør fører til en afvisning af CETA.

- CETA er ikke en progressiv og fair aftale. Det står klart, at frihandelsaftaler ikke længere bare kan se i et business-perspektiv. I stedet må det integreres i bredere samfundsperspektiv som beskæftigelse, social sammenhængskraft og bæredygtig udvikling. Det gør CETA ikke, aftalen kan derfor ikke blive modellen for den næste generation af aftaler, skriver de faglige sammenslutninger.

Svage faglige rettigheder

I erklæringen peger de på, at CETA ikke har nogen paragraf, som udtrykkeligt siger, at respekten for menneskelige rettigheder er et essentiel element i aftalen.

- Kapitlet om bæredygtig udvikling inkluderer ingen bindende foranstaltninger, som kan sikre at ILO’s kernekonventioner om arbejderrettigheder bliver respekteret. Overvågningsmekanismerne er svage, det gør det umuligt at garantere lige løn for lige arbejde. Og i realiteten risikerer det at føre til mere social dumping og brud på de faglige rettigheder, hedder det.

Erklæringen er underskrevet af lederne for de otte faglige sammenslutning:

Harald WIEDENHOFER, EFFAT, Ricardo GUTIERREZ , EFJ, Eduardo CHAGAS, ETF, Susan FLOCKEN, ETUCE, Sam HÄGGLUND, EFBWW, Luc TRIANGLE, IndustriAll, Oliver ROETHIG, UNI Europa Jan Willem GOUDRIAAN, EPSU. (brink)

 Back to Top